פרוייקטים בינלאומיים ויוזמות מקומיות

בשנים האחרונות אנו מזהים כי יותר ויותר מוסדות להשכלה גבוהה שותפים בפרוייקטים בינלאומיים ויוזמות המקדמים פיתוחים טכנולוגיים, חדשנות פדגוגית ושיטות הוראה מגוונות, ובכך מעשירים את העשייה בידע עדכני ותקציבי פיתוח המשפרים את ההוראה והלמידה במוסדות. במסגרת יום העיון נספר על התוכניות המרכזיות אליהן ניתן להגיש הצעות, נציג פרוייקטים מוצלחים ונקדם יחד שיתופי פעולה בינמוסדיים.

בנוסף, נציג פרוייקטים נבחרים בהם מיט"ל פעילה במטרה לשתף בידע ולהרחיב את השימוש בתוצרים שפותחו:  Up2University // BioArt // i-PEN // PRACE Moocs // Ecostar // eduOER

מטרות יום העיון:

  • לחשוף את חברי מיט"ל ליוזמות הקיימות, לתוצרים שפותחו, לידע שנצבר ולקרנות הזמינות
  • לקדם שת"פ בין- מוסדי בפרוייקטים, יוזמות וקרנות בינלאומיות במטרה להרחיב את הפעילות בתחום
  • להכיר את התשתית הקיימת במיט"ל, ואת האפשרויות לשימוש חוזר בתוצרים שכבר פותחו (קורסים בינמוסדיים// כלים// פיתוחים// ידע נרכש)
  • להקים קונסורציום בין- מוסדי משותף לצורך הגשות משותפות לפרוייקטים ולקרנות
  • להכיר ולפתח מחקרים נלווים לפעילות

תכנית:

9:00-9:15 – התכנסות

9:15-10:45 – חלק I – נסקור את התכניות המרכזיות 

הצגת תוכנית הורזיין 2020 — סמדר הירש / המינהלת הישראלית למו"פ האירופי

הצגת תוכנית +ERASMUS — קתרין תריה / מנהלת משרד ארסמוס ישראל

סקירת תוכניות והצגת פרוייקטי מיט"ל — +H2020, ERASMUS, קרנות ישראליות ועוד / אלי שמואלי מנהל מיט"ל

10:45-11:00 הפסקה

11:00-14:00 – חלק II – נציג דוגמאות של פרוייקטים מוצלחים במוסדות:

“שעורים שלמדנו מכישלונות (וגם מהצלחות) של הגשות לאיחוד האירופי"  מיה הלוי / מנהלת מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

פיתוח קורסים, הוראה ולמידה מרחוק בפרויקט בינלאומי IN2IT של +ERASMUS — ד"ר ורד הולצמן / אורט בראודה והמכללה האקדמית ת"א-יפו , ד"ר אסנת דגן / בית ברל

הצלחות ואתגרים בפרוייקטי מחקר H2020, המקרה של אוניברסיטת תל אביב — ד"ר טל סופר / אוניברסיטת תל אביב

“פסיפס של הזדמנויות" שילוב תכנים ממספר פרוייקטים בינלאומיים  ד"ר יוסי טליוסף / אוניברסיטת בר- אילן

12:20-13:00- הפסקת צהריים 

המשך חלק II – דוגמאות של פרוייקטים מוצלחים במוסדות:

פיתוח קורסים מתקדמים בתחומי ננוטכנולוגיה ומיומנויות רכות, לשילוב בלימודי מדעים וטכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: פרוייקט  i-PEN ה- Ron Blonder, Eli Shmueli, & Konstantinos Petridis

TEC –Technology, Education and cultural diversity, שיתופי פעולה מקומיים ובין-לאומיים (ישראל גרמניה, ישראל טקסס) — ד"ר מירי שינפלד / סמינר הקיבוצים ומופ"ת

14:00-14:20- הפסקה

14:20-15:00 – חלק III – דיון מסכם  

לרישום