ציונים והערכה בקורס המקוון

כחלק מרצף הסדנאות היישומיות בנושא כלים טכנולוגיים המאפשרים אינטראקציות לימודיות בסביבה המקוונת, התקיים מפגש שעסק בנושא – מאגר תוכן ומאגר מושגים בקורס מקוון. 
המפגשים מיועדים לרכזי תקשוב ולצוות הפדגוגי העוסק בהטמעה של כלים טכנולוגיים בקמפוסים.

סדר היום:

9:00 – 9:30

התכנסות

9:30 – 11:00

משוב, ציונים והערכה

·         ממשק ציונים עם מערכות מנהל סטודנטים

·         ציונים, מחוונים, מדדים ומדרגות הערכה

11:15 – 12:30

המשך: משוב, ציונים והערכה

·         ממשק צבירת ציונים בגיליון הציונים הסופי בקורס,

            שימושים, המלצות ואתגרים

·         התנסות במתן ציונים ביישומון Moodle mobile

12:30 – 13:15

הפסקה

13:15 – 14:45

מעקב למידה

·         מעקב השלמת פעילות

·         הישגים (Badges)

·         מיומנויות ותוכניות לימודים (Learning plans , Competency)

14:45 – 15:15

דיון :וחשיבה משותפת