ציונים והערכה בקורס המקוון

לו”ז הסדנה:

 

9:00 – 9:30 התכנסות
9:30 – 11:00

משוב, ציונים והערכה

·       ממשק ציונים עם מערכות מנהל סטודנטים

·       ציונים, מחוונים, מדדים ומדרגות הערכה

11:15 – 12:30

המשך: משוב, ציונים והערכה

·       ממשק צבירת ציונים בגיליון הציונים הסופי בקורס,

שימושים, המלצות ואתגרים

·       התנסות במתן ציונים ביישומון Moodle mobile

12:30 – 13:15 הפסקה
13:15 – 14:45

מעקב למידה

·       מעקב השלמת פעילות

·       הישגים (Badges)

·       מיומנויות ותוכניות לימודים (Learning plans , Competency)

14:45 – 15:15 דיון :וחשיבה משותפת

 

אתה רוצה להשתתף בהרצאה?

מלא את הטופס הבא כדי להשתתף באירוע.