צעדים ראשונים בפיתוח במערכת edX

יום העיון התקיים כחלק מפעילות מיט”ל לפיתוח קהיליית מומחים ועסק בפיתוח במערכת edX.

סדר היום:
09:00-09:30 התכנסות
09:30-09:50 ברכות ודברי פתיחה. קוים לפעילות קהילת edX המשותפת במיט”ל/ פרופ’ אהרון פלמון, יו”ר מיט”ל; אלי שמואלי, מיט”ל
09:50-10:30 פעילות ישראל דיגיטלית באקדמיה/ ערן רביב, ישראל דיגיטלית
10:30-11:30 המרת תוכן של הוראה קלאסית לפורמט מתוקשב – קוים מנחים להמרה אפקטיבית/ בעז מרמלשטיין
11:30-11:45  הפסקת קפה
11:45-12:30 מבוא ל- edX העולמית ופלטפורמות נלוות – דיון פתוח/ פרופ’ עמנואל גרינגרד, שנקר
12:30-13:00 הפסקת צהריים
13:00-15:30 סדנה לפיתוח ב- edX. סיכום/ פרופ’ עמנואל גרינגרד, שנקר