שולחן עגול בנושא: קידום שיתוף הפעולה בתחום הווידאו

בהמשך לדיון בוועדת ההיגוי והבקשה מהמוסדות לקידום שיתוף הפעולה בתחום הווידאו, יתקיים מפגש שולחן עגול לחשיבה משותפת בנושא. ה

 נושאים לדיון:

 1. בחינת הצרכים העדכניים של המוסדות
 2. קידום שימוש במערכות הווידאו הזמינות בסל הטכנולוגיות
  1. מערכת opencast + גיור המערכת והאפשרות לקבל תמיכה ייעודית מחברה חיצונית לניהול/תחזוקה/פיתוח/שדרוגים של המערכת.
  2. פתרון קוד פתוח – moodle video plugin + kaltura open source streamer + wordpress management?
  3. פתרון OpenApp – תוסף ניהול וידאו פנימי של מוודל + שרת הזרמת וידאו
  4. פיתוחים ופתרונות של המוסדות השונים
  5. סקירת ועדכונים – תמיכת מולטימדיה בליבה של מוודל + תוספים צד-שלישי.
 3. דיון בפיתוחים העדכניים בתחום
 4. דיון פתוח