שימוש ביצירות המוגנות בזכות יוצרים במסגרת הוראה מקוונת – פורום השכלה נגישה בשיתוף מיט״ל

מגפת הקורונה אילצה את המוסדות להשכלה גבוהה לעבור באופן מהיר להוראה מקוונת (סינכרונית וא-סינכרונית). בתוך כך, עולות שאלות שונות הנוגעות לשימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים במסגרת ההוראה המקוונת.  

במפגש הקרוב, המשותף לפורום השכלה נגישה ולמיט"ל, נדון בשאלות העיקריות העולות בנוגע לשימוש המותר ביצירות במסגרת הוראה מקוונת ונעמוד על מתווה אפשרי בנושא.

כמו כן, ננצל מפגש זה לעדכון בנוגע לאימוץ מדיניות הפקדת התזות והנגשתן לציבור הרחב במוסדות השונים, לאור המסמך שנוסח בפורום השכלה נגישה.

המפגש יתקיים באופן מקוון. כדי להיערך באופן מיטבי למפגש נודה אם תשלחו לנו מראש, ולא יאוחר מיום 15 בפברואר 2021, את התייחסותכם לשתי הסוגיות הבאות:

  • אלו שאלות הנוגעות לשימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים התעוררו במוסדכם במסגרת ההוראה מקוונת (סינכרונית וא-סינכרונית).
  • מהי המדיניות שאושרה/נוהגת במוסדכם בנוגע להפקדת עבודות המחקר ולהנגשתן, לאור המסמך שהוצע בנושא בפורום השכלה נגישה.

משתתפים במפגש נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, מובילי טכנולוגיות למידה, יועצים משפטיים במוסדות, מפתחי תוכן ומידענים.

 
לרישום: