יום עיון – עיצוב הערכה חלופית

בתקופה מאתגרת זו עולה השאלה: כיצד נשמור על רמת הוראה גבוהה תוך שילוב דרכי הערכה המקדמות את הסטודנטים.ות? האם ואיך כלי AI יכולים להיות עוזרי הוראה יעילים לפיתוח מטלות הערכה?

הצטרף.י אלינו ליום עיון בו נבחן יחד כלים חדשניים בהערכה חלופית.

הערכה חלופית מתייחסת לאופן הערכת הלומד.ת, ומהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת – מבחן. 

אמצעי הערכה חלופיים מאפשרים הערכה גמישה יותר מבחינת משך ומיקום, מקדמים למידה פעילה ועבודת צוות. 

בהשתתפות:

ד"ר חני שלטון 

עוסקת בתחום הערכה כשלושים שנה. כיום, מרכזת שני קורסים בהערכה בחינוך באוניברסיטה הפתוחה (בסביבה דיגיטלית). בעבר, ניהלה את תחום הערכה מעצבת בראמ"ה ועסקה בפיתוח כלי הערכה פנימיים במשרד החינוך. בנוסף, עסקה בהערכה של תכניות וחומרי למידה מודפסים ודיגיטלים במט"ח. כמו כן, עסקה בהכשרה ופיתוח מקצועי של מפקחים ובעלי תפקידים במשרד החינוך.

סדר היום

חלק ראשון

עיצוב דרכי הערכה המותאמות למטרות הקורס: נכיר תצורות שונות של הערכה מעצבת (הערכה עצמית, הערכת עמיתים, הערכת מרצה) ומגוון שיטות וכלים להערכה חלופית.

חלק שני

מטלת ביצוע: נחשף למאפיינים השונים של מטלת הביצוע, לתהליך פיתוח המטלה (הגדרת מטרות הלמידה וחשיבה על תוצר ממשי מצופה) ולפיתוח קריטריונים ומחוון להערכת המטלה. נכיר אופנים שבהם ניתן לעשות בה שימוש (מטלת בית, עבודה מסכמת, מטלת למידה פעילה במפגש פא"פ או בזום). 

מטלת הביצוע עשויה להיות מצומצמת (סביב מאמר בודד / פרק) ועשויה להיות נרחבת (מטלה מורכבת המסכמת את כל נושאי הקורס).

נחשף לדוגמאות של מטלות ביצוע בתחומי דעת שונים, כולל שימוש בכלי AI המייעל עבורנו את תהליך הפיתוח בצורה משמעותית!

חלק שלישי

הבמה שלך: פיתחת מטלת הערכה יצירתית?  כאן ניתן להציג דוגמאות למטלות הערכה חלופית ומעצבת אשר פיתחת בקורס שלך ואנו נדון בהן יחד במליאה.

אם ברצונך להציג, אנא מלא.י מראש את הטופס הבא

הקלטת המפגש:

מצגת המפגש:

​הערכה לשם למידה ומטלות ביצוע