סדנה: עיצוב הערכה בהוראה מקוונת

אם אתם בעיצומו של תהליך ארגון הקורס המקוון לשנת הלימודים הקרובה, בוודאי כבר נתקלתם בשאלה: איך נבחר ונעצב את דרכי ההערכה המתאימות לקורס? איך נצליח לוודא הבנה ולעזור לסטודנטים להישאר קשובים לאורך הסמסטר ולהצליח בסופו?

בסדנה זו נבחן את האפשרויות השונות להמרת בחינות סוף הקורס במערך הערכה המשכי, בבחינות בית, עבודות סיום או שילוב של אמצעים שונים. 

במה נעסוק?

  • נכיר מושגי יסוד בעיצוב הערכה: הגדרת מטרות למידה, הלימת אמצעים, שקיפות, הערכה משקפת ומקדמת, ועוד.
  • נבחן את התצורות השונות של הערכה מעצבת ומתמשכת (הערכה אוטומטית, הערכה עצמית, הערכת עמיתים והערכת מרצה) ונשקול את היתרונות והמגבלות שלהם.
  • נכיר מגוון שיטות וכלים להערכה (כגון: יומן למידה, פרויקט קבוצתי, הפקת מדיה, תלקיט, עבודת חקר, בחנים ממוחשבים, משחקים, הערכת עמיתים, הערכה עצמית מול מחוון, מבחן בית ועוד). 

מנחה:

ישי מור, מיט”ל

חומרים מהסדנה

 
 ארגז כלים להערכה