סדנה: עיצוב הערכה בהוראה מרחוק

ראו למטה – שיחת סיכום של מנחי הסדנה

מוסדות רבים החלו להיערך לקראת שינוי מנגנוני ההערכה המסכמת של קורסי סמסטר ב’, והחלפת בחינות סוף הקורס במערך הערכה המשכי, בבחינות בית, עבודות סיום או שילוב של אמצעים שונים. שינוי מתווה ההערכה תוך כדי הסמסטר מהווה אתגר משמעותי עבור המרצים והמרצות.

מטרת הסדנה: לגבש יחד מתווה הערכה לקורס כך שיהיה ריאלי ואפקטיבי בתנאים הנוכחיים.

המשתתפים מתבקשים להביא עימם לסדנה את סילבוס הקורס אותו הם מלמדים. העבודה תתבצע בקבוצות קטנות, יחד ננתח את מטרות הקורס והתוצרים הרצויים ונגבש דרכי הערכה מתאימות להוראה מרחוק. 

במה נעסוק?

  • נכיר מושגי יסוד בעיצוב הערכה: הגדרת מטרות למידה, הלימת אמצעים, שקיפות, הערכה משקפת ומקדמת, ועוד.
  • נבחן את התצורות השונות של הערכה מעצבת ומתמשכת (הערכה אוטומטית, הערכה עצמית, הערכת עמיתים והערכת מרצה) ונשקול את היתרונות והמגבלות שלהם.
  • נכיר מגוון שיטות וכלים להערכה (כגון: יומן למידה, פרויקט קבוצתי, הפקת מדיה, תלקיט, עבודת חקר, בחנים ממוחשבים, משחקים, הערכת עמיתים, הערכה עצמית מול מחוון, מבחן בית ועוד). 

 

מנחים:

ישי מור, מיט”ל

אפרת שושני-בכר, מיט”ל

אנו מצרפים כאן את ההקלטה והמצגת מהיצג הפתיחה, ואת המשאבים שהשתמשנו בהם בעבודה בקבוצות. כולם מותרים לשימוש תחת רישיון creative commons. אלה מכם שהשתתפו בסדנה: מאד נודה לכם על מילוי שאלון משוב קצר.


שיחת סיכום – מנחי הסדנה

בעקבות האירוע, קיימנו שיחת סיכום של מנחי הסדנה. תאור האירוע, תוצאות סקר המשתתפים, ותובנות המנחים סוכמו במסמך הזה.

הקלטת השיחה מוגשת כאן –