סדנה: זכויות יוצרים, חומרים פתוחים ושליפתם

נכון או לא נכון?

כל פריט שמופיע באתר אינטרנט מותר בשימוש // כל פריט שלא נרשם לידו © הוא חופשי לשימוש //מתן קרדיט לפריט היא הדרך להכשיר את השימוש בו //אסור לשבץ (embed) סרטון יוטיוב כך שינגן בחלון האתר שלך// מותר לשנות איורים שהורדנו מאתר // אסור לעשות שימוש מסחרי בחומרים של וויקיפדיה // כל פריט שנרשם לידו © מוגן ל 50 שנה

תשובות בסדנה!

 

ההתרחבות, לאחרונה, של ההוראה המקוונת הביאה לגידול ניכר במספר הקורסים המקוונים, העושים שימוש רב בחומרי טקסט ומדיה, המוצגים באתרים פומביים.

צריך להכיר כיצד יש לנהוג בחומרים אלו בנסיבות האמורות.

המטרה:
סדנה מקוונת שמטרתה להבהיר סוגיות שונות הקשורות בקניין רוחני ובזכויות יוצרים המכירות בכך ומגינות עליו, והדרך הנכונה להשתמש בחומרים נאותים הן בהוראה המתבצעת בכיתה והן בהוראה מקוונת.

1. להבהיר מכלול נושאים בזכויות יוצרים

2. להעניק מידע על דרך השימוש הנכונה

3. להציג מקורות ולתרגל השגת והכללת חומרים חופשים

4. לשמש כספרון הדרכה למציאת החומרים החופשים ולדרך הצגתם

מבנה:
לסדנה שני חלקים. הראשון הוא הרצאה ובו יוצגו ויובהרו מטרות 1 ו-2 שלעיל. בחלק השני, המתרכז על מטרות 3 ו-4, יודגמו ויתורגלו דרכי חיפוש ושליפה של חומרים נאותים ממקורות מגוונים.

מועד וציוד:
הסדנה תתקיים ביום שלישי, 7/12/2021 – החל משעה 10:00 באמצעות מערכת Zoom. יש להצטייד במחשב בעל רמקולים/אוזניות, מצלמת רשת וקישור לאינטרנט.

לוח זמנים (משוער):

10:00 הרצאה: זכויות יוצרים  
11:30 הפסקה  
11:45 הדגמה ותרגול: מקורות, הנחיות שליפה