מפגש מקוון לדיון בתוכנית התמיכה של ות”ת

מפגש מקוון לדיון בתוכנית התמיכה של ות"ת שיתקיים ביום שני ה 7.12 בשעה 14:00.

“תכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית".

במפגש נדון בפרטי התוכנית ההכשרות של מיט"ל, והדרכים למימונה כחלק מההגשות לתוכנית התמיכה של ות"ת.

תוכנית מיט"ל לפיתוח של שתי הכשרות מקוונות עבור טכנו-פדגוגים וסגל ההוראה במוסדות, שיאפשרו למוסדות להכשיר את הצוותים במוסדות.

במסגרת התוכנית מיט"ל תציע למוסדות שני מסלולי הכשרה אשר פונים לקהלי יעד שונים:

  • מסלול 1:  הכשרה של מרצה דיגיטלי מהפודיום למסך: המסע מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת- קורס מקוון מעשי למסלול מרצים
  • מסלול 2: הסמכה של טכנו-פדגוג – הכשרת תומכי הוראה דיגיטלית- קורס מקוון למסלול טכנו- פדגוג

ביום שני ה 7.12 בשעה 14:00 נקיים מפגש מקוון לדון בפרטי התוכנית, והדרכים למימונה כחלק מההגשות לתוכנית התמיכה.

בברכה,

פרופ’ אהרון פלמון- יו"ר מיט"ל

אלי שמואלי – מנהל מיט"ל

מוזמנים להירשם למפגש