בחינות מקוונות מרחוק

קישור לצילום המפגש מבחנים מקוונים מרחוק (מפגש שני) – סקירת של הכלים והפתרונות הקיימים: מגוון ההיצעים, תכונות ועלויות

קישור לסקירה וניתוח שעשינו בימים האחרונים:

https://docs.google.com/document/d/1camZstokAI3-7Zo78s_kGOlAIHTX5qBBj6J79x1NnE8/edit?usp=sharing

בין הנושאים שעלו במפגש המקוון:

  • מהן סוגי הבחינות שניתן לקיים כפונקציה של הדרישות בקורסים השונים
    • פילוח קורסים לפי דרישות הבחינה בהן
    • חשיבות ההשגחה בבחינות מסוג זה
    • מספר הבחינות במוסד ומועדן
  • סקירת הכלים והפתרונות קיימים: מגוון ההיצעים, תכונות ועלויות
  • מהם השלבים לקיום בחינה מקוונת
  • מהן ההחלטות הנדרשות מהמוסד – הבהרה לסטודנטים, הדרכה למרצים, ארגון ועלויות