ניתוח למידה (אנליטיקות) הלכה למעשה

ניתוח למידה (learning analytics) הוא אחד הנושאים החמים ביותר כיום במערכות תומכות למידה והוראה ובהשכלה גבוהה בכלל. המונח כולל מגוון כלים ומנגנונים שמטרתם לאפשר הבנה ושיפור תהליכי הוראה ולמידה.

למרות היתרונות הברורים של כלים אלו, הם אינם זוכים להיענות רבה מצד מרצים ומרצות במוסדות האקדמיים. בסדנה נבחן את ההבטחה שבכלי ניתוח למידה ואת החסמים למימושה, דרך סקירה וניתוח של סיפורי הצלחה מהארץ ומהעולם. מטרת הסדנה היא להגיע יחד לתובנות לגבי דרכים אפקטיביות למינוף ניתוח למידה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, ולשתף תובנות אלו עם עמיתים ומקבלי החלטות במוסדות.

מנחים: ד”ר ישי מור, נדב קבלרצ’יק, אייל רבין

קהל יעד:

 • מרצים.ות  המעוניינים לרתום כלי ניתוח למידה לשיפור ההוראה.
 • מנהלים.ות  אקדמיים (ראשי חוגים ותוכניות) השוקלים הטמעה של כלי ניתוח למידה ביחידותיהם.
 • רכזי.ות טכנולוגיות למידה, טכנו פדגוגים ותומכי איכות ההוראה.
 • מקבלי החלטות במוסדות אקדמיים

כמה מהנושאים שניגע בהם:

 • ניחשף ליתרונות ולאפשרויות המגולמות בניתוח למידה, ולחסמים למימושם
 • נכיר כלים ופרקטיקות, ונעריך את מידת התאמתם ליחידה ולקורסים הספציפיים
 • ננסח יחד עקרונות וקווים מנחים להטמעה של כלי ניתוח למידה במוסדות

בתוכנית

 • רוברטו מרטינז-מלדונדו, אונ’ מונאש, אוסטרליה
 • אמיר וינר, מרכז שה”ם, האוניברסיטה הפתוחה
 • היכרות עם ושימוש במערכת שיילה (https://sheilaproject.eu) לפיתוח מדיניות ניתוח למידה מוסדית

 

Roberto Martinez-Maldonado: Human-Centred Learning Analytics: present challenges and future opportunities

Human-centred learning analytics is an emerging strand of research and practice which aims to create synergies between Learning Analytics the body of established knowledge and practice from educational design traditions, such as Participatory Design, User-Centred Design and Co-Design, to create effective and accessible data-intensive educational contexts. Researchers in this field are exploring rapid prototyping with teachers and interviewing students to understand their disciplinary perspectives on data. This talk will provide a high-level overview of the rapidly growing interest in Human-Centred Learning Analytics and potential ways in which the R&D in this area can evolve in the next 10 years.

Roberto Martinez-Maldonado is Senior Lecturer of Learning Analytics and Human-Computer Interaction in the Faculty of Information Technology at Monash University. Roberto’s current research is in the area of Learning and Teamwork Analytics, in which he utilises his expertise in human-computer interaction, collaborative learning and artificial intelligence. In the past years, his main aim has been to develop methods for assessing and enhancing the performance of collocated teams by making key multimodal activity traces visible and available for computational analysis. Roberto’s innovations have included the design of analytics dashboards, warning systems and data storytelling tools to be used in regular classrooms and in healthcare. More recently, his research has pioneered the application of co-design methods at the intersection of education and data science. 

אמיר וינר: האסטרטגיה שמאחורי הנתונים – מבט ארגוני על תהליכי עיצוב, פיתוח והטמעה של אנליטיקות למידה באוניברסיטה הפתוחה 

ניתוח למידה בסביבות למידה וירטואלית (VLE), מזמן דרכים חדשות לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בהשכלה הגבוהה. הבטחה זו נשענת על היכולת לתעד ולנתח את הפעילויות של ה”לומד הדיגיטלי”, ולהציגן בעזרת כלים ויזואליים מתקדמים המכונים מחוונים (dashboards). יכולות אלו מוטמעות כבר כיום בסביבות הלמידה המתקדמות, אך הפעלתן והתאמתן לכל ארגון מהוות אתגר אינטגרטיבי המחייב חשיבה אסטרטגית והערכות ארגונית מערכתית. האוניברסיטה הפתוחה היא הראשונה בישראל שהטמיעה מערכת ניתוח למידה מתקדמת בכלל אתרי הקורסים האקדמיים. בהרצאה זו יוצגו מספר עקרונות שהכווינו את תהליך העיצוב והפיתוח של יכולות אלו ויתוארו צעדים ראשונים בהטמעה ארגונית של ניתוח למידה. בפרט יוצגו בקצרה השיקולים הפדגוגיים לתכנון הלמידה מרחוק באתרי הקורסים, ההתאמות הטכנולוגית בסביבת הלמידה MOODLE והעקרונות שהנחו את עיצוב מערך המחוונים הייחודי של האוניברסיטה הפתוחה. 

אמיר וינר הוא ראש תחום ניתוח למידה באוניברסיטה הפתוחה ומנהל את היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים במרכז שה”ם. אמיר הוא מרצה בתוכנית לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה וסטודנט ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן. הוא מחזיק בתואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר ראשון במדע קוגניטיבי מאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת מחקריו במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, הוא חוקר את הפוטנציאל והסכנות שבשילוב אנליטיקות למידה בהשכלה הגבוהה. בשנים האחרונות הוא גם חוקר בעזרת ניתוח למידה, דחיינות, ניהול קשב ודפוסי למידה מהרצאות-וידאו בסביבות למידה וירטואליות. 

רישום

  לדף האירוע בפייסבוק