יום עיון – הצגת סל טכנולוגיות תשפ”ג

יום עיון מיט"ל “שוק" טכנולוגיות למידה, שבו נארח חברות נבחרות אשר יציגו מגוון של כלים וטכנולוגיות ללמידה והוראה דיגיטלית באקדמיה.  בנוסף, נציג את סל הטכנולוגיות של מיט"ל לשנת תשפ"ג שהורחב השנה לכ-30 טכנולוגות למידה וכלים הזמינים למוסדות במסגרת הסכמי הקונסורציום של מיט"ל.