קהילות למידה במיט”ל- מפגש התנעה

רציונל:

כחלק מתוכנית העבודה השנתית שמיט”ל מציעה לחבריה, ובהמשך לצורך העולה לספק פתרונות שונים לאתגרים שמציבה ההוראה המקוונת, אנו פותחים בשנת 2021  קבוצות למידה משותפת של אנשי מקצוע ובעלי עניין סביב  נושאים ספציפיים אשר יבחנו באופן משותף ומעמיק את הידע הקיים בתחום, ידונו בו במטרה להתפתח מקצועית, לעצב פתרונות חדשניים ולפרסם את תוצריהם.

תכנית העבודה:

קבוצות הלמידה יגובשו בפורמט של קהילות עשייה- קבוצות א.נשים אשר חולקות תשוקה או עניין בנושא מסוים, מעמיקות את הידע ואת המומחיות שלהן בתחום זה, באמצעות אינטראקציה מתמשכת.

תהליך הלמידה ישלב חקר, דיון, סקירת מקרים וספרות, ניסויים עיצובים, תכלול ופרסום תוצרים.

כל מפגש יבחן את הנושא מזווית אחרת:

 • אפיון הצרכים והאתגרים
 • הכרת הנעשה בארץ ובעולם
 • הכרת הבסיס התיאורטי הרלוונטי
 • עיצוב ופיתוח פתרונות חדשניים
 • ניסוי והערכה של פתרונות חדשניים
 • הנגשת תוצרי התהליך לקהילה הרחבה דרך אתר מיט״ל

קהל היעד:

מרצים/ות, טכנו-פדגוגיים, מובילים פדגוגיים וטכנולוגיים, אנשי יחידות איכות הוראה וחדשנות, מפתחי תוכן.

הנושאים המוצעים לקהילות הלמידה:

 • בחינות והערכה
 • למידה פעילה מקוונת
 • למידה חברתית מקוונת
 • למידה מקוונת סדנאית
 • למידה מקוונת מכוונת מיומנויות
 • הוראה מקוונת באחת מהדיסציפלינות:
  • מדעים ומתמטיקה
  • מקצועות טיפוליים
  • חינוך והוראה
  • רוח וחברה
  • עיצוב ואומנות
   • **הקבוצה תיפתח במידה ויהיה מינימום נרשמים המחויבים להשתתף בכל המפגשים.

במהלך שנה”ל תשפ”א יתקיימו 7 מפגשים למידה בתאריכים קבועים שיתואמו עם המשתתפים.

 

 

לרישום: