קהילות למידה במיט”ל

רציונל:

כחלק מתוכנית העבודה השנתית שמיט”ל מציעה לחבריה, ובהמשך לצורך העולה לספק פתרונות שונים לאתגרים שמציבה ההוראה המקוונת, פתחנו השנה קבוצות למידה משותפת של אנשי מקצוע ובעלי עניין סביב כמה נושאים, אשר יבחנו באופן משותף ומעמיק את הידע הקיים בתחום, ידונו בו במטרה להתפתח מקצועית, לעצב פתרונות חדשניים ולפרסם את תוצריהם.

תכנית העבודה:

קבוצות הלמידה יגובשו בפורמט של קהילות עשייה- קבוצות א.נשים אשר חולקות תשוקה או עניין בנושא מסוים, מעמיקות את הידע ואת המומחיות שלהן בתחום זה, באמצעות אינטראקציה מתמשכת.

תהליך הלמידה ישלב חקר, דיון, סקירת מקרים וספרות, ניסויים עיצובים, תכלול ופרסום תוצרים.

כל מפגש יבחן את הנושא מזווית אחרת:

  • אפיון הצרכים והאתגרים
  • הכרת הנעשה בארץ ובעולם
  • הכרת הבסיס התיאורטי הרלוונטי
  • עיצוב ופיתוח פתרונות חדשניים
  • ניסוי והערכה של פתרונות חדשניים
  • הנגשת תוצרי התהליך לקהילה הרחבה דרך אתר מיט״ל

קהל היעד:

מרצים/ות, טכנו-פדגוגיים, מובילים פדגוגיים וטכנולוגיים, אנשי יחידות איכות הוראה וחדשנות, מפתחי תוכן.

הנושאים שנבחרו השנה: 

  • בחינות והערכה
  • למידה פעילה וחברתית מקוונת
  • למידה מקוונת מכוונת מיומנויות

בחודש ינואר הקהילות יצאו לדרך, ואנו מזמינים אתכם להצטרף!

במהלך הסמסטר הקרוב נקיים 5 מפגשי למידה בתאריכים קבועים שיתואמו עם המשתתפים.

 

לרישום: