Moodle כתשתית לשילוב כלים בכיתה

הצגת כלים לשילוב טכנולוגיות למידה אינטראקטיביות בכיתה – לסגל ההוראה

יום העיון מיועד בעיקר לסגל ההוראה ונציגי מרכזי התקשוב על מנת שיוכלו לתמוך בשילוב הכלים.

במהלך המפגש נכיר כלים ופתרונות אינטראקטיביים העשויים לשפר את חווית הלמידה בכיתות, תוך הגברת האינטראקציה עם הסטודנטים.

לאחר הצגת הפתרונות והכלים ללמידה, יוצגו דוגמאות נבחרות מניסיונם של המוסדות.

תכנית המפגש:

שעות

נושא

מגיש

09:00-09:30

התכנסות

 

09:30-09:45

דברי פתיחה

אלי שמואלי- מיט"ל

9:45-11:30

הצגת שימוש בכלים אינטראקטיביים בשיעורים בכיתה – דוגמאות לכלים, אופן התרומה לתהליך ההוראה, תגובות הסטודנטים לנושא ועוד.

נציגי מוסדות נבחרים:

Treasure-HIT, Padlet – ד"ר רונית נדיב/ מכללת ספיר. קישור למצגת

בוחן בהובלת מורה + למידה פעילה בעזרת אגרון מונחים – ד"ר שולמית קוצר/ מכון דוידסון. קישור למצגת

Nearpod Edpuzzle, – ד"ר מאשה גוזמן/ אונ’ ת"א. קישור למצגת [לצפייה יש להזין שם בשדה “Name" וללחוץ על “Join Session"].

11:30-11:45

הצגת מאגר “כלים מהשטח"– קהילה לומדת באתר מיט"ל המחודש

צוות מיט"ל. קישור למצגת

11:45-12:30

הצגת תשתית Moodle כפלטפורמה לשילוב כלים אינטראקטיביים בכיתה –  הצגת הכלים ודוגמאות (קישור למצגת , אתר מוודל מלווה להתנסות)

נדב קבלרצ’יק – מיט"ל

12:30-13:00

הפסקת צהריים

13:00-14:00

המשך הצגת תשתית Moodle כפלטפורמה לשילוב כלים אינטראקטיביים בכיתה

 

14:00-14:45

“פדגוגיה טכנולוגית" באוניברסיטה העברית – דוגמאות, מתודולוגיות ומקרה בוחן

יוחאי עופרן, האונ’ העברית

פרופ’ רועי שנהר, האונ’ העברית.
קישור למצגת

14:45-15:00

סיכום