סדנה: דגם לתכנון ולניהול קורסים מקוונים מלאים ומשולבים ב Moodle

Image vector created by starline – www.freepik.com

 

אנו מזמינים מורים.ות ומרצים.ות אשר מלמדים בקורסים מקוונים בהם הלמידה מתרחשת באופן מקוון מלא / משולב למפגש שבו נשתף בשיקולים שיש לקחת בחשבון בתכנון וניהול קורס מקוון. 

הסדנה הסתיימה, תודה לכל מי שהשתתף.

מצורף מסמך המציג סיכום התובנות אשר הוצגו במפגש: המודל הרצוי לתכנון וניהול קורס – מקוון :

 

מטרת הסדנה:

הלכה למעשה ויישום ב-Moodle, הדגמה ודיון אודות העקרונות המובילים בתכנון וניהול מיטבי של קורס מקוון, אשר ניתן ליישמם בקלות בכל קורס ובכל תחום תוכן.

מה יוצג ובמה נדון:

 • אמצעי המחשה מגוונים
 • לימוד תוך כדי ביצוע מטלה
 • התאמה אישית בקצב התקדמות ובזמני הלימוד
 • חמרי הרחבה והעשרה
 • שקיפות בניקוד ובציונים
 • שימוש במישחוק לשיפור מעורבות הסטודנטים בתהליך הלמידה
 • שימוש בהערכה מעצבת
 • שיפור יכולת הלומדים להעריך (זה את זה)
 • ניהול צבירת הציונים בקורס
 • שימוש בפורום “נדרשת תגובה לצפייה בדיון”
 • הדגמת כלים להוראה בכיתה
 • שילוב משוב והגברת הביקוריות על תהליך ההוראה/למידה.

מנחה:

דר’ מיקי קריץ, סמינר הקיבוצים.