סדנה: יצירה וניהול של פעילות “הערכת עמיתים” ב Moodle

מטרת הסדנה:

הלכה למעשה ויישום של פעילות “הערכת עמיתים" Workshop ב-Moodle, הדגמה ודיון אודות העקרונות המובילים בתכנון וניהול מיטבי של הערכת עמיתים, אשר ניתן ליישמם בקלות בכל קורס ובכל תחום תוכן.

מה יוצג ובמה נדון:

  • הרעיון הפדגוגי בבסיס פעילות הערכת עמיתים.
  • תצוגת תהליך הפעילות מנקודת מבט של סטודנטים.
  • תצוגת תהליך הפעילות מנקודת מבט של מרצה.
  • הדרכה ביצירה, הגדרה ותפעול הפעילות מנקודת מבט של מרצה.
  • רעיונות לביצוע הערכת עמיתים בעזרת רכיבי Moodle נוספים.

מנחה:

דר’ מיקי קריץ, סמינר הקיבוצים.