Nanolearning – חזון, מציאות וכלים מעשיים במרחב מודל

בעידן טכנולוגי מהיר וקצבי כאשר הקשב מוגבל והגירויים מתרבים, שיטת ה-Nanolearning מהווה בסיס לשיטת הוראה חדשה שמתאימה ללמידה מסורתית ולמידה היברידית כאחד.

בסדנא נסקור את עקרונות השיטה, יתרונותיה וחסרונותיה ונכיר שני כלים מעשיים במרחב המודל ליישומה.

אבל למה להכביר במילים, הנה דוגמא:

סדר יום:

פתיחה ד"ר ישי מור, צוות מיט"ל
מהי ננו למידה, ולמה זה מעניין אותנו? שיר בוים-שוורץ, מנהלת חדשנות ומחקר, מטח
ישום ננו למידה בעזרת תוכן אינטרקטיבי ב H5P ספיר פלד, רמ"ד למידה מתוקשבת באוניברסיטת אריאל
ננו למידה – ייתרונות, חסרונות, עיצוב ומימוש במוודל זאבי גרוס, טכנופדגוג וא. הדרכה במרכז אקדמי לב

לצורך השתתפות בסדנה, אנו מבקשים שתרשמו מראש ל״ארגז החול״ שלנו.

קבוצת וואטסאפ להמשך הדיון:

https://chat.whatsapp.com/EDxtdkPizycBd8qUJYf5yR

מקורות נוספים

הקלטת המפגש: