Nanolearning – חזון, מציאות וכלים מעשיים במרחב מודל

בעידן טכנולוגי מהיר וקצבי כאשר הקשב מוגבל והגירויים מתרבים, שיטת ה-Nanolearning מהווה בסיס לשיטת הוראה חדשה שמתאימה ללמידה מסורתית ולמידה היברידית כאחד.

בסדנא נסקור את עקרונות השיטה, יתרונותיה וחסרונותיה ונכיר שני כלים מעשיים במרחב המודל ליישומה.

סדר יום:

פתיחה ד"ר ישי מור, צוות מיט"ל
מהי ננו למידה, ולמה זה מעניין אותנו? שיר בוים-שוורץ, מנהלת חדשנות ומחקר, מטח
ישום ננו למידה בעזרת תוכן אינטרקטיבי ב H5P ספיר פלד, רמ"ד למידה מתוקשבת באוניברסיטת אריאל
ננו למידה – ייתרונות, חסרונות, עיצוב ומימוש במוודל זאבי גרוס, טכנופדגוג וא. הדרכה במרכז אקדמי לב

לקבלת קישור למפגש, יש להירשם: