יום עיון משותף לפורום מרכזי ההוראה ומיט”ל

פדגוגיה חדשנית ותשתית טכנולוגית שזורים זה בזה, ויש לשלבם באופן מושכל על מנת לקדם הוראה ולמידה ברמה גבוהה ומותאמת לקידום מיומנויות המאה ה-21. בכנס מיט"ל האחרון שהתקיים בחודש יולי, הכרזנו על כוונה להדק את שיתוף הפעולה בין פורום ראשי המרכזים לקידום ההוראה, ובין מיט"ל, וזאת על מנת להדק את החיבורים בין המרכזים לקידום ההוראה וצוותי הלמידה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה.

מזה מספר שנים מיט"ל מקיימת שיתופי פעולה שונים עם הפורום לקידום ההוראה. ביום העיון נבחן יחד את התהליכים הנדרשים להידוק שיתוף פעולה זה, ולבניית תכנית עבודה משותפת למיט"ל ולפורום לקידום ההוראה במטרה להקים גוף ידע העוסק בהיבטים השונים של טכנולוגיות למידה והוראה בהשכלה הגבוהה.

יום העיון יתקיים ביום שני, 21.3.2022 באופן מקוון

9:40 – 9:30 דברי פתיחה 

פרופ’ איל יניב, יו"ר מחב"א

פרופ’ אהרון פלמון, יו"ר מיט"ל

10:00 – 9:40 על הקמפוס האקדמי ומרחבי הלימוד שמחוצה לו – היכן לומדים הסטודנטים? פרופ’ ניצה דוידוביץ‘, יו"ר הפורום לקידום ההוראה
10:00-10:15 דקאנט לחדשנות בהוראה ולמידה, אוניברסיטת תל-אביב
10:40 – 10:15 מסרים מרכזיים מספר מיט"ל “טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל" פרופ’ אלונה פרקוש ברוך, מכללת לוינסקי לחינוך
דר’ ענת כהן, אוניברסיטת תל אביב
10:55 – 10:40   הפסקה
11:30 – 10:55  RET – Remote Emergency Teaching פרופ’ שרה גורי-רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה
12:05 – 11:30  האם הרמנו את הכפפה הדיגיטלית? פרופ’ גד יאיר, האוניברסיטה העברית
12:30 – 12:05 הצגת פעילות מיט"ל ודיון לגיבוש תכנית לממשקי עבודה ופעילות משותפת

אלי שמואלי, מנהל מיט"ל

הקלטת המפגש:

mple Code