נגישות אתרי למידה

יום עיון מיט”ל בנושא: נגישות אתרי למידה

כחלק מפועלה של מיט”ל בקידום נושא נגישות אתרי הלמידה באקדמיה, נקיים יום עיון בתאריך 28/11/17. במסגרת יום העיון נציג כלים ופתרונות להנגשת אתרים, הצגת מקרי בוחן ולקחים מפעילות המוסדות בנושא, התייחסות משפטית של גורם מוסמך ועקרונות ותקנים ליצירת תוכן.

שעות

נושא

מציג

09:00-09:30

התכנסות

 

09:30-09:40

דברי פתיחה

אלי שמואלי, מיט”ל

09:40-10:40

חובת הנגשת אתרי אינטרנט – חידודים והבהרות

עו”ד מיכל שיק הר-טוב, עמותת נגישות ישראל

10:40-11:50

כלים ופתרונות להנגשת אתרים ותוכן:

User1st – כלי להנגשת אתרים

uPDF – כלי להנגשת מסמכים

Vocasee – מערכת תמלול אוטומטי

מגדל אור – שירותי יעוץ ותמיכה טכנולוגית להנגשה דיגיטאלית

עמיחי מירון, User1st

גבי מזרחי, ComposeDoc

יגאל ניר, Vocasee

גבי כהן, מגדלור

11:50-12:00

הפסקה

12:00-12:40

קהילה משתפת: Case studies

הצגת מקרי בוחן ולקחים מפעילות המוסדות

בת-שבע אנגלברג-בר, או”פ

שמעון נגר, או”פ

נציגי מוסד נוסף

12:40-13:20

הפסקת צהריים 

13:30-15:00

עקרונות ותקנים ליצירת תכנים נגישים בMoodle

·         סקירה של תכולת הכלים הזמינים בקורס “נגישות במערכת מוודל” המצוי באתר המוודל של מיט”ל

·         דגשים לשימוש מושכל ונגיש ברכיבי העורך המובנה ATTO של מערכת מוודל

·         סקירת תוספים המסייעים להגברת אפשרויות הנגישות במערכת

נדב קבלרצ’יק, מיט”ל

15:00-15:30

סיכום

אלי שמואלי, מיט”ל