אירועים עתידיים

מפגש מקוון – שולחן עגול וידאו

מפגש מקוון בסגנון “שולחן עגול” בו נציג פתרונות וידאו בנושאים הבאים: אחסון וידאו בענן תוסף ארכיון וידאו במוודל פתרונות ניהול, אחסון והזרמה

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-10-30

Join Event

להאיר את הצללים

פגע הגניבה הספרותית (פלגיאטיות) במטלות אקדמיות מממשיך להיות בעיה מטרידה ולפיכך קיים צורך בשיפור מתמיד של הכלים המיועדים לגלותה. השיפורים הנדרשים הם הן

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-05-31

Join Event

מפגש מקוון – קהילת שילוב וידאו בהוראה – אפריל 2022

נושא  מפגש מקוון בסגנון “שולחן עגול” בו יציגו נציגים מהמוסדות את העשיה שלהם בתחום הוידאו, אשר תלווה בדיון ושיח בסגנון שאלות ותשובות. המפגש

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-04-26

Join Event