אירועים שחלפו

חדשות וחידושים במערכת מוודל

יום העיון הוקדש כולו להצגת החידושים בגרסאות מוודל המתקדמות.

Timinings: 9:00-15:30
Date: 2016-06-02

Join Event

סדנא מעשית – יצירה ושימוש בדוחות במוודל

נערכה סדנא שעסקה באופן מעמיק בתחום הדוחות במערכת מוודל.

Timinings: 9:00-15:00
Date: 2016-04-18

Join Event

מפגש הצגה ושימוש במערכת TURNITIN

המפגש התמקד במערכת TURNITIN. הוצגה המערכת והשימוש בה.

Timinings: 9:00-15:00
Date: 2016-03-23

Join Event

פיתוח ערכת עיצוב למערכת מוודל ונגישות

התקיים מפגש קבוצת עבודה שעסק בנושא פיתוח ערכת עיצוב למערכת מוודל ונגישות.  

Timinings: 10:00-12:00
Date: 2016-03-13

Join Event

חידושים ועדכונים בסביבת הלמידה מוודל

במפגש הוצגו סקירות בנושאים שונים הנוגעים לשילוב טכנולוגיות באקדמיה, כבסיס לדיון משותף ותיעוד הפתרונות כפי שמומשו על ידי צוותי התקשוב בקמפוסים השונים. 

Timinings: 9:00-15:00
Date: 2016-02-23

Join Event