דוחות

בשנים האחרונות תחום טכנולוגיות הלמידה מעורר עניין בקרב גופים רבים. דוחות מקיפים על התפתחות התחום ושילוב הטכנולוגיה בלמידה נערכים ומתפרסמים לעיתים תכופות. בעמוד זה מובאים פרסומים בולטים מהשנים האחרונות.

בחרנו להציג דוחות מטעם גורמים מובילים בתחום בארץ ובעולם, המותרים לפרסום חופשי ועשויים להעשיר ולהעמיק את הידע של חברי הקהילה בנושאים שנבחנו. המוצאים לנכון להציע דוחות נוספים שלא נכללו ברשימה מוזמנים לפנות אלינו.

Horizon Report > 2017 Higher Education Editio
Horizon Report > 2016 Higher Education Edition
Horizon Report > 2015 Higher Education Edition
Shmueli, E. (2017). MERLOT—A Reliable Framework for OER. In Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2017 IEEE 41st Annual (Vol. 2, pp. 697-699). IEEE.
Reisman S., Shmueli E. (2016). "Opening the Instructional Doors to Computer Science and IT–Finally", Computer, vol. 49, no. , pp. 77-79.  doi:10.1109/MC.2016.175
 הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה
MOOC Pilot for HPC – PRACE Research 

The state of video in education 2018 – KALTURA's anual report

הדוח החמישי של חברת קלטורה עוסק במצב הוידאו באקדמיה בהשתתפות יותר מ1500 נבדקים. בין היתר עוסק הדוח באופן שבו עושים מוסדות אקדמאיים שימוש בוידאו, איזו השפעה יש לוידאו בחינוך ועוד.