פיתוח כלים מתוקשבים

פיתוח תוספים וכלים עבור מערכת Moodle

במסגרת הפעילות של קבוצת ה- Moodle של מיט"ל, מתבצע פיתוח טכנולוגי של רכיבים ותוספים למערכת המוודל אשר נותנים מענה לצרכים שכיחים אשר עולים על ידי הצוותים להוראה מתוקשבת ונציגים מהמוסדות החברים במיט"ל. הפיתוחים זמינים באופן חופשי מאתר ה GITHUB של מיט"ל. להלן מספר פיתוחים מובילים:

 • פיתוחים והתאמות לרכיב "דוחות מתקדמים" – המשמש להפקה של דוחות מתקדמים ומגוונים אודות פעילות המתרחשת במערכת המוודל של כל מוסד. כולל גרפים אינטראקטיביים, סינון מידע, חיפוש מתקדם, קישורים בין דוחות, תיוג, יצוא דוחות בתסדירים מגוונים, שליחת דואל לנמענים בתוצאות הדוח, ועוד… [הורדה מ github]
 • גיור ותרגום רכיב H5P (בגרסה 1.23) ליצירה של: סרטים אינטראקטיביים, מצגות, תרגולים, שאלות מסוגים שונים, תצוגת מידע על בסיס ציר זמן, ואינטראקציות מולטימדיה מגוונות… [הורדה מ github] של מכון ויצמן
  • כפתור שיבוץ פעילויות H5P בכל מקום בקורס מתוך העורך ATTO של מוודל [הורדה מ github]
 • דוח נגישות תכנים בעמוד הראשי של קורס מוודל. [הורדה מ github]
 • משאב וידאו המציג סרטים בשיטת הזרמת וידאו MPEG-DASH [הורדה מ github]. הרכיב מהווה מרכיב מרכזי בארכיטקטורת שרות הזרמת וידאו רחבה [ראו מצגת].
  • אחזור סרטונים ממערכת וורדפרס, עבור "משאב וידאו" (לעיל) [הורדה מ github]
 • משבצת חיפוש במערכת הספריות PRIMO [הורדה מ github]
 • אחזור עצמי למידה מתוך מאגר מאור Merlot [הורדה מ github]

פיתוחים של המוסדות החברים במיט"ל

האוניברסיטה הפתוחה (או"פ)

אוניברסיטת תל אביב

 • רכיב "תצורת קורס" Course format – טבלת סיכום פעילויות בקורס מקוון

האוניברסיטה העברית

מכון ויצמן

 • מטלה "בצוות" (Filter) – מאפשר יצירה של צוותי סטודנטים הזמינים רק בתוך מטלה [שני תוספים התלויים אחד בשני: תוסף1 + תוסף2]
 • דוח גרפי – ביצועי סטודנט בבוחן (Quiz report) – מציג תצוגה גרפית של אחוזי הצלחת מענה של סטודנטים בשאלות הבוחן [להורדה]
 • שיתוף פעילויות ומשאבים בין קורסים ומרצים (ShareWith) [הורדה]
 • סינון שאלות אשר נעשה בהן שימוש מתוך מאגר (בנק) השאלות של קורס (UsedInQuiz) [הורדה]
 • תוסף H5P (שחור) בגרסה 1.23 הכולל תרגום וגיור ל RTL [הורדה]
 • ניהול מגוון תצורות פדגוגיות של הגדרות ברירת מחדל (Preset) עבור בוחן (Quiz) – המאפשרות למנהלת מערכת להגדיר מגוון תצורות פדגוגיות כברירת מחדל למרצים המעוניינים להשתמש ב QUIZ ללא הכרות טכנית עם הגדרות הרכיב [להורדה]

מכון דוידסון

 • רכיב "תצורת קורס" Course format – מיקום חופשי של יחידות למידה על תמונת רקע PictureLinks [הורדה]

אוניברסיטת בן-גוריון 

 • רכיב נוכחות (Attendance) – מנגנון QR CODE אשר מתחלף באופן אוטומטי, לבדיקת נוכחות מאובטחת. [הורדה

 

פיתוחים עבור מיזמים בינלאומיים

 

מיזמי פיתוח של יישומים מתוקשבים