קרן המחקר

בשנת 2002 הקימה מיט"ל קרן מחקר, במטרה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום טכנולוגיות הלמידה באקדמיה. הקרן מעניקה כחמש מלגות מחקר לחוקרים אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות  בתהליכי הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה. הקרן מיועדת לחוקרים המשתייכים למוסדות החברים בלבד.

תחומי המחקר אשר יזכו בעדיפות:

  • תהליכי הטמעה של טכנולוגיות תקשוב בהוראה האקדמית
  • תועלות לימודיות המתקבלות משילוב התקשוב בהוראה האקדמית
  • ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית
  • שיטות חדשות בלמידה והוראה מתוקשבת
  • דפוסי התנהגות של לומדים בסביבות מתוקשבות
  • היבטים פדגוגיים, אתיים ודידקטיים של הוראה מתוקשבת
  • תפיסות של מרצים וסטודנטים את ההוראה/הלמידה האקדמית המתוקשבת
  • הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מתוקשבים
  • מאגרים וחומרי למידה

קול קורא: קרן המחקר תשע"ה

רשימת הזוכים במענק והצעות המחקר:

מגישים

הצעה

דוחות סיכום

פרסומים

גב' אילנה דובובי, ד"ר שרונה ט. לוי, ד"ר אפרת דגן

אוניברסיטת חיפה

 

The Pharmacology InterLeaved Learning (PILL) Environment: Simulation- and Model-based Learning for Nursing Students

Dubovi I., Levy S.& Dagan E., 2016. PILL-VR Simulation Learning Environment for Teaching Medication Administration to Nursing Students. In: Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era, Raanana: The Open University of Israel, pp. 15E-24E.

האוניברסיטה הפתוחה

 

מרחוק אך פנים-אל-פנים: טכנולוגיית הוידיאו הדו-כיווני והשפעתה על תפיסת הלמידה ועל רכישת הידע בלמידה סינכרונית

וייסר א’, בלאו א’ ועשת-אלקלעי י’ (2016). למידה סינכרונית פנים-אל-פנים ובוועידת וידאו חד- ודו-כיוונית: תפקידם של סגנון הוראה-למידה, גורמי אישיות ורמת טבעיות. בתוך: י’ עשת, א’ בלאו, א’ כספי, נ’ גרי, י’ קלמן, ו’ זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ’ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ’ 91ע-100ע.

Blau, I., Weiser, O., & Eshet-Alkalai, Y. (2016). Face-to-face versus one-way and two-way videoconferencing: How medium naturalness and personality traits influence achievement and perceived learning?. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2016 11th Iberian Conference on (pp. 1-3). IEEE.

ד"ר תמי זייפרט

סמינר הקיבוצים

 

איתור נשירה באמצעות ניתוח נתונים ממערכות לניהול למידה

 פורסם בכנס מיט"ל הארבעה-עשר

ד"ר יעל שורץ, גב' רחל אידלמן

מכון ויצמן

 

E-learning in Chemistry Education: Self-Regulated Learning in a semi-virtual classroom

 

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטת תל אביב

 

איתור נשירה באמצעות ניתוח נתונים ממערכות לניהול למידה

 Cohen, A., & Shimony, U. (2016, November). Dropout prediction in a massive open online course using learning analytics. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 616-625). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

קול קורא: קרן המחקר תשע"א

רשימת הזוכים במענק והצעות המחקר:

מגישים

הצעה

דוחות סיכום

פרסומים

פרופ' מרים ארז

הטכניון

 

השפעת תהליכי השוואה חברתית על ניטור תהליך הלימוד והישגי התלמידים בלמידה מתוקשבת

 

ד"ר צילי רז-ליברמן, גב' עדנה טל-אלחסיד, מר אמיר וינר

האוניברסיטה הפתוחה

 

שילוב ספרים דיגיטליים ניידים בהוראה

 

פרופ' יעל קלי, ד"ר דני זילברשטיין, ד"ר דני בן-צבי, גב' אורנית שגיא

הטכניון, אוניברסיטת חיפה

 

שימוש בתקשוב להעברת האחריות על תהליך הלמידה מהמרצה לסטודנט בקורסים רבי משתתפים באקדמיה

 

פרופ' אריה אוליבן

הטכניון

 

הטמעת תוכנת חולה ווירטואלי בתוכנית הלימודים והבחינות בפקולטה לרפואה

 

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטת תל אביב

 

הטמעת Moodle בקמפוס כזרז לשינוי תפיסות פדגוגיות

Cohen, A. (2011). Moodle implementation on Campus as a catalyst for change in pedagogical concepts. Paper for the 17th Annual Sloan Consortium International Conference on Online Learning, Florida, USA

קול קורא: קרן המחקר תש"ע

רשימת הזוכים במענק והצעות המחקר:

מגישים

הצעה

דוחות סיכום

פרסומים

גב' ענת כהן, פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

  כלי להערכת תהליכי הוראה ולמידה באתרי קורסים: מתודולוגית כריית נתונים

Cohen, A., & Nachmias, R. (2011). What can instructors and policy makers learn about Web-supported learning through Web-usage mining. The Internet and Higher Education14(2), 67-76.‏ 

פרופ' שיזף רפאלי, גב' לימור שגב

אוניברסיטת חיפה

  משחקים ממוחשבים ככלי למידה בהשכלה הגבוהה – מחקר מיפוי לגיבוש תפיסה ומדיניות ולתמיכה בפיתוח ושיתוף  

ד"ר אבנר כספי, גב' אינה בלאו

האוניברסיטה הפתוחה

  הקלטה אחת שווה אלף מילים? השפעת השימוש ב-podcasts ו-screencasts על יעילות וחווית למידה פעילה וסבילה בהשכלה גבוהה  

 ד"ר רונן המר, פרופ' מיקי רונן

המכון הטכנולוגי חולון

  תחרות בין-צוותית מתוקשבת המבוססת על שיפוט עמיתים כגישה פדגוגית בהשכלה הגבוהה  

ד"ר אירית פלד, גב' דורית כהן

אוניברסיטת חיפה

  השימוש בויקי ככלי להכשרת מורים למתמטיקה בגישת ה-not telling