סל הטכנולוגיות של מיט"ל לשנת תשפא – טופס התעניינות

טופס לבחירת טכנולוגיה מסל הטכנולוגיות של מיט"ל וקבלת הצעת מחיר עבור המוסדות החברים במיט"ל, ובעלויות קונסורציום מוזלות.

ניתן לבחור את הטכנולוגיה על פי התחומים השונים (סינכרוני, מוודל, וידאו וכו'), ולאחר מכן את הטכנולוגיה הרצוייה.