מהפודיום למקוון

מהפודיום למקוון: המסע מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת- קורס מקוון מעשי למרצים דיגיטליים

המחזור הקרוב: ה-13לנובמבר 2022 

מנחהפרופ' עמנואל גרינגרד ומרצים נוספים

קהל היעד: הקורס מיועד למרצים ומרצות מנוסים המלמדים במוסדות ההשכלה אשר בקיאים בתכנים ועושים שימוש במודלים מתאימים של הוראה פנים אל פנים, אולם היכרותם עם ההוראה המקוונת אינה קיימת או קטנה למדי. 

רציונל ותכנים: הקורס כולל מספר רב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחברתיים, לדוגמה: תיאוריות הוראה ולמידה, דגמי הוראה, היבטים רגשיים וחברתיים, אתיקה, זכויות, טקסונומיות ורובם מעשיים: דגמים מקוונים ויישומם הלכה למעשה: תכנון, עיצוב, בניה, הגשה והערכה.

מטרה: להכשיר מרצים שעד כה לימדו בדרך הפרונטלית להוראה מקוונת הלכה למעשה, כך שעם סיומו של הקורס יהיו בידי הלומד.ת הכלים והיכולות לבנות קורסים מקוונים באמצעות מודלים, טכניקות וכלים וליישמם בכיתות ווירטואליות והיברידיות. הקורס משתרע על פני מנעד נרחב של נושאי הוראה: מתיאוריות הוראה, דגמים, היבטים חברתיים, זכויות וטקסונומיות לעבר דגמים מקוונים ויישומם הלכה למעשה: תכנון, עיצוב, בניה, הגשה והערכה וכולל פרויקט יישומי.

פרטי הקורס:

היעד והנחות היסוד:

הקורס מיועד למרצים ומרצות מנוסים המלמדים במוסדות ההשכלה אשר בקיאים בחומר ועושים שימוש במודלים מתאימים של הוראה פנים אל פנים, אולם היכרותם עם ההוראה המקוונת אינה קיימת או קטנה למדי. הקורס כולל מספר רב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחברתיים, לדוגמה: תיאוריות ודגמי הוראה, היבטים רגשיים וחברתיים, אתיקה וזכויות יוצרים, אולם עיקר הדגש הוא על שיעורים מקוונים – יישומם הלכה למעשה: תכנון, עיצוב, בניה, הגשה והערכה. מפאת בקיאות הלומדים בהוראה אין מטרת הקורס להעמיק בתיאוריות ודגמים אלא רק להציבם במרחב החדש של הוראה מקוונת ואת השימוש והשפעה שלהם במרחב זה בהדגש על הפן המעשי.

תוצאות:

בסוף הקורס יהיה הלומד בקיא בנושאים הבאים ויוכל להעריכם וליישמם:

  • תיאוריות ההוראה העיקריות בפדגוגיה
  • התפתחות ההוראה המקוונת והשוני שהביאה לתחום ההוראה
  • הייחודיות של ההוראה המקוונת – מעלותיה וחסרונותיה
  • ההדגמים השונים של הוראה מקוונת ויכולת לבחור בינם
  • תהליכי התכנון, העיצוב, הפיתוח וההגשה של קורסים מקוונים
  • סוגיות ודרישות (מחייבות) באתיקה, פרטיות, נגישות וזכויות
  • שימוש בסוגי הערכה שונים, ניתוח התנהגות הסטודנטים ושילובם בהוראה מקוונת
  • כלים שימושיים להוראה מקוונת

נושאים:

1.  השונות של ההוראה
הדרך להוראה מקוונת, טקסונומיות של לימוד מקוון, מודלים של הוראה

2. מתכנון הקורס להקמה
הטקסונומיה של בלום, מתודולוגיות של תכנון ויישום, כלי תכנון, בדיקות איכות, הרכיבים במערכות השונות, פיתוח קורס, בניית מצגות, הקמת פורום דיונים, חיבור מבחנים, כלי הפקה בסיסים

3.  אתיקה, פרטיות, נגישות וזכויות יוצרים   
אתיקה, חובות וזכויות הפרט, זכויות יוצרים, הכללת חומרים, דרישות נגישות

 4.  מרחב ההוראה החדש- מקוון
מעלות וחסרונות, השינויים שאירעו, הסביבה החברתית, העברת השיעור, מקרה בוחן, השונות, פיתוח קורס, בניית מצגות, הקמת פורום דיונים, חיבור מבחנים, ביצוע הקלטות

5.  הערכה ומעקב סטטיסטי
סוגי הערכת סטודנטים, הערכה עצמית, ההדגש האישי וניתוח סטטיסטי של ביצועי הלומדים

6. כלי הוראה נבחרים
כלים ליצירת תוכן והעברתו בתחומים של מערכות אסינכרוניות, סינכרוניות וחברתיות, כגון: לכידת מסך, הקלטות ווידאו, עריכה וכתוביות, לוחות, מצגות, גרפיקה, סקרים, חומרים וקורסים חופשיים

7. סיום וסיכום
   הגשת סופית של הפרויקט והערכתו. מחשבות והצעות לעתיד

דרך ההוראה:

הקורס מועבר באמצעות למידה מבוזרת (במודל המעורב) באמצעות מערכת ניהול הלמידה "Moodle" ומערכת הזרמת המידע "Zoom". הקורס מורכב מהרצאות ווידאו מוקלטות, הרצאות ווידאו בזמן אמת,  מאמרים לקריאה, פורום דיונים, תרגילים לבדיקה עצמית ומטלות במתכונת "כיתה הפוכה" שנדון בהם בפגישות הווידאו "פנים מול פנים". הפרויקט העיקרי הוא עבודה מעשית של פתוח מיני קורס באמצעות מערכת לניהול למידה  (Moodle).

משך, עומס ודרישות חומרה:

על המשתתפים להצטייד במחשב, רמקול/אוזניות, מיקרופון, מצלמת רשת וקישור לאינטרנט. 
משך הקורס הוא ארבעה שבועות כאשר העומס של ההרצאות והמטלות, בכל שבוע, הוא בסביבות 4 -5 שעות. יתכן וחלק מהערכות העמיתים יתבצעו לאחר תום השבוע הרביעי של הקורס כדי לאפשר זמן נוסף לסיום נאות של הפרויקט.

הערכה והסמכה:

בכדי לקבל תעודת הסמכה (מרצה דיגיטלי) יש להשתתף בפעילויות בצורה משמעותית ותורמת וכן להעביר בהצלחה את המיני שיעור שהוקם להערכת עמיתים.

עלויות:

  משתתף בודד 20 משתתפים 30 משתתפים
חברי מיט״ל 1000₪ 18,000₪ 21,000₪
אחרים 1200₪ 20,000₪ 26,000₪