מהפודיום למקוון

מהפודיום למקוון: המסע מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת- קורס מקוון מעשי למרצים דיגיטליים

המחזור הקרוב: ה 1 לאוגוסט 2021 (מוגבל ל 22 משתתפים) 

מנחה: פרופ' עמנואל גרינגרד

קהל היעד: הקורס מיועד למרצים ומרצות מנוסים המלמדים במוסדות ההשכלה אשר בקיאים בתכנים ועושים שימוש במודלים מתאימים של הוראה פנים אל פנים, אולם היכרותם עם ההוראה המקוונת אינה קיימת או קטנה למדי. 

רציונל ותכנים: הקורס כולל מספר רב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחברתיים, לדוגמה: תיאוריות הוראה ולמידה, דגמי הוראה, היבטים רגשיים וחברתיים, אתיקה, זכויות, טקסונומיות ורובם מעשיים: דגמים מקוונים ויישומם הלכה למעשה: תכנון, עיצוב, בניה, הגשה והערכה. 

מטרה: להכשיר מרצים שעד כה לימדו בדרך הפרונטלית להוראה מקוונת הלכה למעשה, כך שעם סיומו של הקורס יהיו בידי הלומד.ת הכלים והיכולות לבנות קורסים מקוונים באמצעות מודלים, טכניקות וכלים וליישמם  בכיתות ווירטואליות והיברידיות.

משך ההכשרה – קורס של 12-15 שעות המשתרעות על פני 3 שבועות.

פרטי הקורס:

היעד והנחות היסוד:

הקורס מיועד למרצים ומרצות מנוסים המלמדים במוסדות ההשכלה אשר בקיאים בחומר ועושים שימוש במודלים מתאימים של הוראה פנים אל פנים, אולם היכרותם עם ההוראה המקוונת אינה קיימת או קטנה למדי. הקורס כולל מספר רב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחברתיים, לדוגמה: תיאוריות ודגמי הוראה, היבטים רגשיים וחברתיים, אתיקה וזכויות יוצרים, אולם עיקר הדגש הוא על שיעורים מקוונים – יישומם הלכה למעשה: תכנון, עיצוב, בניה, הגשה והערכה. מפאת בקיאות הלומדים בהוראה אין מטרת הקורס להעמיק בתיאוריות ודגמים אלא רק להציבם במרחב החדש של הוראה מקוונת ואת השימוש והשפעה שלהם במרחב זה בהדגש על הפן המעשי.

תוצאות:

בסוף הקורס יהיה הלומד בקיא בנושאים הבאים ויוכל להעריכם וליישמם:

● התפתחות ההוראה המקוונת והשוני שהביאה לתחום ההוראה

● דגמים שונים של הוראה ויכולת לבחור בינם

● הייחודיות של ההוראה המקוונת – מעלותיה וחסרונותיה

● תהליכי התכנון, העיצוב, הפיתוח וההגשה של קורסים מקוונים

● סוגיות ודרישות באתיקה, פרטיות, נגישות וזכויות יוצרים

● שימוש בסוגי הערכה שונים, ניתוח התנהגות הסטודנטים וכיצד זה משתלב בהוראה מקוונת

● דרישות תשתית הלמידה, מערכות תוכנה להוראה מקוונת וכלי יצירת תוכן שונים

נושאים:

1. פניה השונות של ההוראה
הדרך להוראה מקוונת, טקסונומיות של לימוד מקוון, מודלים של הוראה

2. מתכנון הקורס להקמה
הטקסונומיה של בלום, מתודולוגיות של תכנון ויישום, כלי תכנון, בדיקות איכות, הרכיבים במערכות השונות, פיתוח קורס, בניית מצגות, הקמת פורום דיונים, חיבור מבחנים, כלי הפקה בסיסים

3. אתיקה, פרטיות, נגישות וזכויות יוצרים
אתיקה, חובות וזכויות הפרט, זכויות יוצרים, הכללת חומרים, דרישות נגישות

4. מרחב ההוראה החדש- מקוון
מעלות וחסרונות, השינויים שאירעו, הסביבה החברתית, העברת השיעור, מקרה בוחן
השונות, פיתוח קורס, בניית מצגות, הקמת פורום דיונים, חיבור מבחנים, ביצוע הקלטות

5. הערכה ואנליטיקה
סוגי הערכת סטודנטים, הערכה עצמית, ההדגש האישי והניתוח האנליטי

6. תשתית הלמידה
צד השרת, צרכי המרצה, צרכי הסטודנט, חשיבותו של הטלפון החכם

7. תוכנה: המערכות והכלים ליצירת תוכן
כלים נבחרים לשימוש ויצירת תוכן בתחומים של מערכות אסינכרוניות, סינכרוניות וחברתיות, לכידת מסך, הקלטות ווידאו, עריכה וכתוביות, לוחות, מצגות, גרפיקה, סקרים, חומרים וקורסים חופשיים

8. ומה בעתיד?
לימוד מפוזר, השוני במבנה התארים, תפקיד המרצה / מנחה

דרך ההוראה:

הקורס מועבר באמצעות למידה מבוזרת (במודל המעורב) באמצעות מערכת ניהול הלמידה "מוודל" ומערכת הזרמת המידע "זום". הקורס מורכב מהרצאות ווידאו מוקלטות, הרצאות ווידאו בזמן אמת, מאמרים לקריאה, פורום דיונים, תרגילים לבדיקה עצמית וכן פרויקט של עבודה מעשית (פיתוח והגשת מיני שיעור) על מערכות "מוודל" ו"זום" שתעמודנה לרשות משתתפי הקורס.

משך, עומס ודרישות חומרה:

על המשתתפים להצטייד במחשב, רמקול/אוזניות, מיקרופון, מצלמת רשת וקישור לאינטרנט.
משך הקורס הוא שלושה שבועות כאשר העומס בכל שבוע הוא בסביבות 4-5 שעות.

הערכה והסמכה:

בכדי לקבל תעודת הסמכה (מרצה דיגיטלי) יש להשתתף בפעילויות בצורה משמעותית ותורמת וכן להעביר בהצלחה את המיני שיעור שהוקם להערכת עמיתים.

עלויות:

  משתתף בודד 20 משתתפים 30 משתתפים
חברי מיט״ל 1000₪ 18,000₪ 21,000₪
אחרים 1200₪ 20,000₪ 26,000₪