מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות לאתר מיט"ל

המדיניות מתארת את האופן בו מתבצע איסוף נתוניהם האישיים של הגולשים באתר האינטרנט https://meital.iucc.ac.il/ (להלן: "האתר") של מיט"ל – מרכז ידע לטכנולוגיות למידה אשר פועלת כיחידה במרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (להלן: "מחב"א"), בהתאם לתקנות ה–GDPR (General Data Protection Regulation) ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 בישראל. מידע נוסף על מבנה אתר האינטרנט של מיט"ל, ניתן לראות באתר.

א. הישויות המשתמשות בנתונים האישיים אודות הגולש באתר

מיט"ל (כיחידה של מחב"א) הינה בעלת השליטה במידע הנאסף אודות הגולש בעת ביקורו באתר, ובנוסף אחראית לאופן השימוש במידע והגנה עליו בהתאם לדרישות התקנות.

הגישה של עובדי מיט"ל (מחב"א) לנתונים האישיים של הגולש ניתנים בהתאם לצורך הנדרש מכורח תפקידם ועבור ביצוע פעולות באתר. בנוסף ייתכן כי הנתונים האישים ישותפו עם גורמי צד שלישי כמתואר בסעיף ה'.

אנא קרא בעיון את הפרטים הבאים על מנת להבין את ההשקפות והנהלים לגבי אופן השימוש בנתונים האישיים. כמו כן המדיניות עשויה להתעדכן ע"י מיט"ל בכל עת.

ב. מילון מונחים

 • נתונים אישיים – כאשר קיים שימוש במונח "נתונים אישיים", המשמעות הינה לכלל המידע הנקלט הנוגע לגולש אשר מאפשר זיהוי, אך אינו כולל נתונים שבהם הוסרה זהותו (נתונים אנונימיים).
 • עיבוד – כאשר קיים שימוש במונח "עיבוד" ביחס לנתונים אישיים, המשמעות הינה לכל דבר אשר מיט"ל עושה עם נתונים אלה, כולל איסוף, שימוש, אחסון, גילוי, מחיקה ו/או שמירה.

ג. סוגי הנתונים הנאספים אודות הגולש

במידה והגולש נתן הסכמתו לאופן השימוש בקובצי ה – cookies בעת גלישתו וחיפוש אחר התכנים באתר, מיט"ל אוספת, שומרת ומשתמשת בנתונים הבאים באופן אוטומטי:

 • מידע טכני (כגון, סוג ההתקן) בו הגולש משתמש על מנת לגשת לאתר מיט"ל, ומידע נוסף כגון, כתובת ה- IP המשמש לחיבור ההתקן לאינטרנט, פרטי הכניסה, סוג הדפדפן וגרסתו, הגדרת אזור זמן, סוגי יישומי דפדפן וגרסאות, מערכת הפעלה, מידע על רשת אלחוטית וסוג הפלטפורמה;
  • מידע על ביקור הגולש באתרמיט"ל, כולל כתובת URL, תאריך ושעה, דפים בהם צפה הגולש, זמני תגובה בדף, שגיאות הורדה, משך ביקורים בדפים מסוימים, מידע על אינטראקציה בדף (כגון גלילה, קליקים ומעברי עכבר).

ד. אופן השימוש במידע ע"י מיט"ל

מיט"ל אינה מבצעת עיבוד מידע אישי אודות נתוני הגולש באתר (דוגמת שם או כתובת דוא"ל).

מיט"ל משתמשת בנתונים רק למטרות עבורן הן נאספו, אלא אם יידרש להשתמש בהם מסיבות נוספות הקשורות למטרה העיקרית. במידה ומיט"ל תצטרך להשתמש בנתונים האישיים למטרות שאינן קשורות למטרה העיקרית, תתבקש מהגולש הסכמה נוספת עבור השימוש במטרה החדשה.

ה. שיתוף נתונים עם צד שלישי

מיט"ל עשויה לשתף את הנתונים האישיים של הגולש עם צדדים שלישיים המספקים שירותים בשמה, כגון ספקי שירות המסייעים לה להפעיל את אתר האינטרנט. כל ספקי שירות צד שלישי נדרשים לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים על מנת להגן על הנתונים האישיים בהתאם למדיניות מיט"ל. מיט"ל אינה מאפשרת לצד שלישי להשתמש בנתונים למטרות אחרות אלה רק למטרות מוגדרות ובהתאם להנחיות ספציפיות. בנוסף ייתכן כי מיט"ל תשתף את הנתונים האישיים עם צדדים שלישיים, לצורך עמידה בהתחייבויות משפטיות, אכיפה או החלה של תנאי השימוש באתר או הגנה על זכויות, רכוש או בטיחות האתר, המשתמשים ודברים נוספים.

ו. מקום איחסון של הנתונים האישיים

מיט"ל עשויה לאחסן את הנתונים שנאספו על ידי האתר באופן ידני או אלקטרוני. הנתונים מאוחסנים בשרתים מאובטחים אצל ספק המאחסן את אתר מיט"ל.

ז. אתר צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים של צד שלישי. במידה והנך נכנס לאחד מאתרים אלה, יש לשים לב כי קיימת להם מדיניות פרטיות נפרדת וכי מיט"ל אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חבות בגין מדיניות אלה. קרא במדיניות זו בטרם שליחת נתונים אישיים לאתרים אלה.

ח. שמירה על הנתונים האישיים אודותיך

מיט"ל שומרת את הנתונים האישיים רק לתקופה הנדרשת לה לצורך מילוי מטרותיה, ובהתאם לדרישות החוק.

ט. זכויות נושא המידע

בהתאם לנסיבות ולחוק הנך בעל הזכויות הבאות:

 • בקשת גישה לנתונים האישים – זכות זו מאפשרת לקבל העתק של הנתונים האישיים הקיימים אודותיך במיט"ל ולוודא כי העיבוד המתבצע הינו חוקי.
  • בקשה לתיקון הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לבקש ממיט"ל לתקן כל הנתונים האישיים אודותיך המוחזק בידיה אשר אינו שלם או אינו מדויק.
  • בקשה למחיקת הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לבקש ממיט"ל למחוק או להסיר את הנתונים האישיים אודותיך בהתאם לנסיבות מסוימות. כמו כן, קיימת הזכות לבקש ממיט"ל למחוק או להסיר את הנתונים שבהם מומשה הזכות להתנגד לעיבוד (ראה להלן).
  • התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים – בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של ממיט"ל (או של צד שלישי) – כאשר אינך מסכים עם אופן עיבוד הנתונים אודותיך הנך רשאי להתנגד.
  • הגבלת עיבוד הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לך לבקש את עצירת עיבוד המידע ממיט"ל, למשל אם הנך מעוניין בתיקון דיוק המידע והסיבה לעיבודו.

יא. קבצי Cookies

אתר מיט"ל משתמש בקובצי cookie על מנת להבדיל בין כל הגולשים הנמצאים באתר. אמצעי זה עוזר למיט"ל לספק למשתמש ניסיון טוב בעת גלישה באתר ולשפר אותו. לקבלת מידע מפורט על קבצי ה- cookie אשר מיט"ל משתמשת ועל המטרות השימוש בהם, אנא קרא במדיניות ה- Cookie של מיט"ל, (להלן הקישור למדיניות ה- Cookies).

יב. שינויים במדיניות

 • כל שינוי אשר יתבצע במדיניות הפרטיות של מיט"ל בעתיד יפורסם בדף זה. אנא בדוק לעיתים קרובות אם קיים עדכון למדיניות הפרטיות.

יג. התקשרות

במידה וברצונך להעלות שאלות או חששות הנוגעות למדיניות הפרטיות, פנה אל מנהל הגנת הפרטיות בדוא"ל בכתובת DPO@IUCC.ac.il  או במשרדי המטה.

 **המדיניות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.**

 

מדיניות Cookies – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

מדיניות זו שייכת למיט"ל – מרכז ידע לטכנולוגיות למידה אשר פועלת כיחידה במרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (להלן "מחב"א"), נגישה באמצעות האתר https://meital.iucc.ac.il/.

מה הן "עוגיות" (Cookies)

כיום השימוש ב"עוגיות" הינו נפוץ ברוב אתרי האינטרנט המקצועיים, ובאתר האינטרנט של מיט"ל. קבצי ה"עוגיות" הינם קבצים זעירים המורדים למחשבו האישי של הגולש, על מנת לשפר את חווית הגלישה. מדיניות זו מתארת את המידע הנאסף אודות הגולש, אופן השימוש בהם והסיבה לאחסונם. מיט"ל תשתף את האפשרות בה ניתן למנוע/לחסום הורדה ואחסון של קבצי ה"עוגיות" למחשב, אך ייתכן שפעולה זו תביא לבעיה בפונקציונאליות האתר.

אופן השימוש של מיט"ל בקבצי ה"עוגיות"

 מיט"ל משתמשת בקבצי "עוגיות" ממגוון הסיבות המפורטות להלן. מאחר וברוב המקרים לא קיימות אופציות המאפשרות לחסום את קבצי ה"עוגיות" מבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות שהן מוסיפות לאתר מומלץ להשאירן בעת השימוש באתר בין אם קיים הצורך ובין אם לא.

השבתת/חסימת קבצי ה"עוגיות"

ניתן לשנות את הגדרות קבצי ה"עוגיות" בדפדפן. יש לשים לב כי השבתת/חסימת קבצי ה"עוגיות" עלולה להשפיע על פונקציונליות אתר מיט"ל ועל אתרים רבים אחרים בהם הנך מבקר.

הגדרות קבצי ה"עוגיות" באתר מיט"ל

 • קבצי "עוגיות" בהתאם לשליחת דוא"ל Newsletters – אתר מיט"ל מציע Newsletters או שליחת דיוורים, קבצי ה"עוגיות" עשויים לעשות שימוש במידע הקיים אודות הגולש והצגת הודעות מסוימות הקשורות רק למשתמשים רשומים/לא רשומים.
 • קבצי "עוגיות" לעריכת סקרים – מעת לעת מיט"ל מציעה למשתמשים לענות על סקרים ו/או שאלונים על מנת לספק תובנות מעניינות לאופן השימוש של הגולשים באתר. סקרים אלה עלולים להשתמש בקבצי ה"עוגיות" על מנת לזכור מי השתתף בסקר או על מנת לספק תוצאות מדויקות.
 • קבצי ה"עוגיות" עבור מענה באתר – כאשר הנך מעלה נתונים באמצעות טופס מקוון, דפי קשר, בלוגים או צורות תגובה אחרות, הגדרת ה"עוגיות" עשויות להכיל את הצורך בזכירת פרטי המשתמש שלך עבור התכתבויות עתידיות.
 • קבצי "עוגיות" עבור העדפות באתר – על מנת לספק לך חוויה נאותה באתר, מיט"ל מגדירה פונקציות לקביעת העדפותיך לגבי אופן השימוש בו. בקבצי ה"עוגיות" מוגדרים כך שכל פעם שתתקיים אינטראקציה עם אותו הדף יזכרו העדפותייך.

שימוש ב"עוגיות" המסופקות ע"י צד שלישי

במקרים מסוימים מיט"ל תשמש בקבצי "עוגיות" המסופקים ע"י צד שלישי מהימן. הסעיף הבא מפרט את סוגי קבצי ה"עוגיות" אשר עלולים להיות באתר המסופקים על ידם.

 • קבצי ה"עוגיות" המסופקים ע"י חברת צד שלישי משמשות לצורך מעקב ולמידה אחר פעולות המתבצעות באתר ע"י הגולשים כגון, מעקב אחר משך הזמן שהגולש נמצא באתר ו/או הדפים בהם ביקר. פרטים אלה מסייעים למיט"ל להבין כיצד לשפר את מאפייני האתר ולהמשיך ליצור תוכן מתאים.
 • בעת הצורך מיט"ל בודקת תכונות חדשות לאתר ומבצעת בו שינויים מתוחכמים לשם כך גם במהלך הבדיקה קיים שימוש בקבצי "עוגיות" על מנת להבטיח שהגולש יעבור חוויה נאותה ועקבית באתר.

מידע נוסף

להבהרת נושאים נוספים, וכפי שהובהר קודם לכן, מומלץ כי קבצי ה"עוגיות" יופעלו בעת ביקורך באתר מיט"ל. עם זאת, במידה והנך מעוניין במידה נוסף, תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: dpo@IUCC.ac.il.

**המדיניות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.**