Annoto

ב-Annoto הופכים צפייה פסיבית בווידאו ללמידה אקטיבית, שיתופית וחברתית. המשתמשים יכולים לנהל שיח ולייצר אינטראקציות מגוונות בכל רגע לאורך הסרטון. השילוב של Annoto בכל אתר אינטרנט הוא מהיר, פשוט ולא משפיע על תשתיות המדיה הקיימות באתר. מסופקות למוסד סטטיסטיקות שימוש מתקדמות ותובנות לגבי המשתמשים.

דמו: https://showcase.annoto.net/