Moodle

מערכת לניהול למידה, חופשית, מבוססת web. ניתן ליצור באמצעותה תכני למידה שיוצגו למשתמש הרלוונטי. המערכת מאפשרת יצירה או שילוב של פתרונות הוראה טכנולוגיים רבים ומספקת סביבת למידה מודולרית עבור אנשי ההוראה והלומדים. בנוסף לשיתוף התכנים, מספקת המערכת גם פלטפורמה לפעילות סינכרונית ולהערכת ומדידת הלמידה.

פרטים

עלות: ללא עלות
קוד פתוח: כן
תמיכה עברית: כן

קבוצות

הערכה ומדידה
ניהול למידה

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x