OpenApp

חברת OpenApp מפתחת פתרונות בקוד פתוח, הפעילות המרכזית מתמקדת  בניהול למידה מתוקשבת, למידה אירגונית ואינטגרציה בין מערכות, בין השירותים: ייעוץ, אחסון (בחוות שרתים או בענן), שירותי system, הדרכות, ממשקים למנהל תלמידים, שדרוגים, עיצוב UX UI, משלימי מערכת ופתרונות וידאו.