(Panopto (Onset

Panopto המיוצגת על ידי חברת Onset היא מערכת לניהול וידאו.

הפתרון כולל:

  • ניהול תוכן: הקלטות ושידור תכני וידאו ואודיו,
  • ניגון סינכרוני של משאבי למידה: מקורות וידאו אודיו, מצגת, מחשב.
  • העלאת חומרי וידאו ואודיו, הצגה והוספת תרגום.
  • ממשק ידידותי להקלטה ולשידור
  • ניתן לבצע הקלטה מרחוק עפ"י תזמון.
  • התממשקות לMoodle , זמינה גם על ידי אמצעים ניידים.
  • הפקת דוחות.

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.