הסמכה של טכנו-פדגוג.ית

הסמכה של טכנו-פדגוג (תומך הוראה דיגיטלית) – קורס מקוון למסלול טכנו- פדגוג

המחזור הקרוב: 11 ליולי 2021 (מוגבל ל 25 משתתפים)

מנחה: ד״ר ישי מור 

קהל היעד: סגל תומך הוראה לליווי והנחיית סגל אקדמי ואחר בשימוש יעיל וחדשני בטכנולוגיות למידה.

דרישות קדם: הקורס מניח היכרות עם מערכות ההוראה והלמידה במוסד בו מועסק.ת הלומד.ת, היכרות עם מודלים פדגוגיים מקובלים, אוריינות דיגיטלית גבוהה ומיומנות בהפעלת מגוון כלים טכנולוגיים ויכולות תקשורת גבוהות בעל פה ובכתב.

הקורס כולל ומפנה לחומרים בשפה העברית והאנגלית ודורש יכולת קריאה וכתיבה בשפות אלו.

מטרה: בשנים האחרונות מתחדדת ההכרה בחשיבותם של טכנו-פדגוגים במוסדות להשכלה גבוהה. עם זאת, ישנה עמימות בהגדרת התפקיד והסטנדרטים המקצועיים שלו, ומחסור בבעלי מקצוע מיומנים.

קורס זה בא לתת מענה לפערים אלו ע״י:

 • הגדרת והבהרת פרופיל המיומנויות הדרושות לתפקיד 
 • הגדרת מסגרת ברורה להסמכת בעלי מקצוע בהתאם לפרופיל זה
 • יצירת מרחב למידה המאפשר לבעלי מקצוע לרכוש את המיומנויות הללו ולקבל הכרה בכך

מיומנויות אלו כוללות:

 • היכרות עדכנית עם תיאוריות ומגמות בהוראה ולמידה משולבי טכנולוגיה, ויכולת ליישם ידע זה במוסד
 • היכרות עם גישות, תהליכים, פרקטיקות וכלים לעיצוב למידה – ויכולת להנחות חברי סגל בשימוש יעיל בהם לצורך שיפור הוראתם
 • יכולת לעבוד עם חברי סגל כדי לאפיין את צרכיהם ולעזור להם לאתר כלים טכנו-פדגוגים מתאימים, ולשלבם בסביבת ההוראה-למידה שלהם
 • יכולת לייעץ לסגל בכיר בשאלות אסטרטגיות של שימוש ושילוב טכנולוגיות בהוראה, ובפיתוח וקידום גישות פדגוגיות חדשניות ויעילות

משך ההסמכה: – ההמלצה היא לפחות 24 שעות המשתרעות על פני 4-10 שבועות.

הערכה: כל משתתפ.ת בקורס ת.יקים אתר תלקיט אישי. בחירת הטכנולוגיה ותשתית הארוח לאתר נתונה לבחירת המשתתפים. באתר התלקיט ייאספו עדויות להשלמת הפעילויות השונות, רפלקציה עליהן ומשוב עמיתים (הן מהקורס והן מהמוסד). תלקיט זה יהווה בסיס להערכת המשתתפים בסוף הקורס ואישור הסמכתםן.

על כל משתתפ.ת להשלים:

 • הכנת תכנית למידה אישית, הכוללת 5-8 נושאים בלי ערך למוסד בהם המשתתפ.ת מתכוונים להרחיב ולבסס את ידיעתם, ופרוט הדרך בה הם מתכוונים לחקור נושאים אלו.
 • השלמת הלמידה של הנושאים הנבחרים, הצגתם לעמיתים בקורס ובמוסד, כולל תכנון והפעלת סדנה על אחד הנושאים.
 • עיצוב יחידת הוראה (או תמיכה בחבר סגל בעיצוב יחידת הוראה), הכולל אפיון קהל היעד ותכונותיו, מטרות היחידה, תוצרי הלמידה, מתווה הערכה, מתווה פעילות ומפרט משאבים. בנוסף, תבוצע הערכה של איכות היחידה.
 • מאמר סקירה של טכנולוגיה, גישה פדגוגית, או מאגר משאבים רלוונטי למוסד.
 • השתתפות ב (או ארגון של) EduHackathon

סילבוס מפורט 

עלות:

  משתתף יחיד מוסד (עד חמישה משתתפים) 
חברי מיט״ל 1500₪ 5000₪
אחרים 2000₪ 7000₪