הכשרת מומחים לעיצוב הוראה דיגיטלית

הכשרת מומחים לעיצוב הוראה דיגיטלית (הכשרה טכנו פדגוגית – מיט"ל)

מבוא

מגמת הדיגיטציה של ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה נמצאת בתנופה מזה מספר שנים, וקיבלה חיזוק משמעותי במהלך משבר הקורונה. קורסים מקוונים, משולבים והיברידיים הפכו לדבר שבשגרה. לצידם, יותר ויותר מוסדות מעורבים בפיתוח ובשימוש בקורסים מקוונים רבי משתתפים (MOOCs). לצד התפתחויות אלו, גוברת ההכרה בצורך בטכנו-פדגוגים מקצועיים. בפיתוח ובהפעלה של הוראה ולמידה נתמכות טכנולוגיה מעורבים גורמים רבים: מרצים, מפיקי תוכן, מתכנתים, מעצבי למידה, תומכי הוראה ותומכי למידה, ומקבלי החלטות בדרגים שונים. תפקידם של הטכנו-פדגוגים לשלב בין הפדגוגיה (שיטות הוראה ולמידה, מוטיבציה, פיתוח כישורי התלמידים, אתיקה, הערכה וכו' ) לטכנולוגיה (משאבי למידה פתוחים, מערכות וכלים לניהול הוראה ולמידה, מגוון מדיה חזותיים, קוליים ואינטראקטיביים, כלים ומשאבים מקוונים, טכנולוגיה ניידת, מציאות מדומה ורבודה, זכויות יוצרים, וכו'), לנתח את מטרות הפרויקט, לבחור את המודל הפדגוגי המתאים ביותר יחד עם מערכת המחשוב הטכנית הנאותה והכלים הרלוונטיים בכדי ליישמו במירב התועלת. טכנו-פדגוגים נדרשים לגשר בין הגורמים השונים, לייעץ – ובמקרים רבים לתת מענה מיידי לצרכים הטכניים, הפדגוגיים והעיצובים. 

מיט״ל מכירה בצורך הגובר למערכת הכשרה והסמכה של טכנו-פדגוגים, אשר תקדם סטנדרט מקצועי גבוה המותאם לצרכי המוסדות בארץ. מתוך הכרה זו, התגבשה התכנית הנוכחית. התוכנית השלימה פיילוט מוצלח של מחזור ראשון בשנת 2021, וכעת פותחת את שעריה לכל קהילת המרצים והמרצות ותומכי ההוראה בארץ, תוך תכלול הלקחים הנדרשים מהפיילוט. 

התוכנית המוצעת מכוונת עבור הטכנו-פדגוגים במוסדות האקדמיים ותותאם לצרכים המתפתחים של קהילה זו.

משך ההכשרה ודרישות ההסמכה

ליבת התכנית כוללת 4-6 מפגשים היברידיים, הפרוסים על פני 3-4 חודשים. בין המפגשים, יחקרו המשתתפים תחומים שונים על פי בחירתם באופן עצמאי ושיתופי. בנוסף, התכנית כוללת סדנאות ממוקדות נושא שיתוכננו ויופעלו על-ידי המשתתפים. 

אנו מציעים שתי רמות של הסמכה: 

 • עמית טכנו-פדגוגיה – כדי לקבל הכרה בדרגת עמית, נדרשת השתתפות פעילה במפגשים הסדורים, השתתפות בשתי סדנאות לפחות ומתן משוב למובילי הסדנאות. ההערכה היא כי המאמץ הנדרש מהמשתתפים לצורך קבלת הסמכה זו היא כ – 24-30 שעות.
 • מוביל טכנו-פדגוגיה – לצורך הכרה בדרגת מוביל טכנו-פדגוגי, נדרשים המשתתפים, בנוסף לדרישות הבסיס, להוביל סדנה ולפרסם סקירה בנושאים שהם יבחרו. הערכת המאמץ הנוסף לצורך זה הוא כ – 15-20 שעות.

קהל יעד 

סגל תומך הוראה אשר תפקידו כולל תמיכה בסגל אקדמי ואחר בשימוש יעיל וחדשני בטכנולוגיות למידה. 

המטרה

תוכנית הכשרה מקיפה לטכנו-פדגוגים העוסקים בהוראה מקוונת. התמקצעות חברי קהילת מיט"ל תוך פיתוח קהילה לומדת, ופיתוח סטנדרט אחיד של דרישות עם הכרה של הקהילה, והנהלות המוסדות בהסמכה. ההסמכה מכוונת מיומנויות מעשיות נתמכות ידע תיאורטי, טכני וארגוני רלוונטי. 

מיומנויות המטרה הן:

 • היכרות עם פדגוגיות חדשניות בשילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה
 • זיהוי מיומנויות למידה נדרשות במאה ה-21 ופרקטיקות הוראה למימושן
 • אפיון ופיתוח של סביבות למידה ומשאבים בהתאם לצרכי המרצים והלומדים
 • מיפוי משאבים וכלים לצרכים וגישות פדגוגיות בהתאם למאפייני סביבת ההוראה והלמידה והערך המוסף של הטכנולוגיה
 • הדרכה והנחיה של מרצים בשימוש יעיל וחדשני בטכנולוגיות למידה
 • הנגשה גישות פדגוגיות חדשניות ויעילות נתמכות טכנולוגיה לסגל ולסטודנטים.ות
 • זיהוי הזדמנויות וחידושים וקידום הטמעתם במוסד

תוצאות
בסוף ההכשרה יהיו המשתתפים מודעים לנושאים הבאים, בקיאים בחלקם המשמעותי, ויוכלו להעריכם וליישמם:

 • מודלים וגישות יצירתיות להוראה ולמידה
 • ההוראה המקוונת וההוראה היברידית
 • בחירה והתאמה של כלים טכנולוגיים תומכי הוראה
 • יצירת חוויות למידה נתמכות דיגיטלית
 • טיפוח למידה שיתופית ומעורבות תלמידים
 • הנחיית סטודנטים בעת הלמידה 
 • שליטה בחומרי הוראה: מציאתם, התאמתם ויצירתם
 • אסטרטגיות הערכה, ניתוח ומשוב לסטודנטים
 • הזדמנויות וסיכונים של התאמה אישית בלמידה

 

סדירויות

ההכשרה תתחיל ביולי 2022 ורוב המפגשים יתקיימו במהלך הקיץ. הסדנאות בהובלת המשתתפים יתקיימו ברובן במהלך הסמסטר הראשון. ההכשרה תלווה במרחב למידה מקוון (Moodle בתוספת מגוון של כלים משלימים מבל הטכנולוגיות של מיט"ל). 

המפגשים יתקיימו במתכונת היברידית. המשתתפים יידרשו להגיש דו״ח מסכם על מהלך ההכשרה שעברו לצורך קבלת ההסמכה.

תאריכים

מועד אחרון להרשמה

29/6/22

מפגש ראשון

3/7/22

מפגשים באים (טנטטיבי)

26/7/22, 6/9/22

הגשות

15/10/22

סיום העברת הסדנאות 

20/2/23

רישום להסמכה בקישור זה