מבחנים והערכה

לקראת ההיערכות לבחינות ועבודות סוף הסמסטר, אנו ממשיכים בסדרת המפגשים של מיט”ל בנושא בחינות והערכה.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 13/5/20 בשעה 13:00

בחלק הראשון נציג ונסכם את הדגשים המרכזיים והזוכים בתחרות ההאקטון שנערכה בתאריכים 3-5/5 בנושא שמירה על טוהר הבחינות בלמידה מרחוק, אשר עשויים לסייע רבות למוסדות להשכלה גבוהה.

בחלק השני  נקיים דיון פתוח עם שלושה דגשים עיקריים:

  • ההיערכות הנדרשת במוסדות לקראת תקופת המבחנים
  • מודלים שונים שניתן ליישם 
  • כלים טכנולוגיים זמינים המאפשרים קיום מבחנים והערכה במוסדות 

קישור למצגת המרכזית במפגש (“ארגז הכלים”)

ארגז כלים לאבטחה של מבחנים מקוונים ומבוזרים בבית הסטודנטים (מבחנים פתוחים וסוגים)

מנחים: נדב קבלרצ’יק, אלי שמואלי, פרופ’ עמנואל גרינגורד

קישור להקלטה: [יהיה זמין בהקדם…]

קישור למפגשים קודמים בנושאים משלימים

מבחנים מקוונים במערכת MOODLE

בחינה מקוונת מרחוק

חברת תומקס TOMAX – מבחנים מאובטחים מהבית

כלים דיגיטליים לתרגול והוראת המדעים