למידה מקוונת

קהילות למידה במיט”ל- מפגש התנעה

רציונל: כחלק מתוכנית העבודה השנתית שמיט”ל מציעה לחבריה, ובהמשך לצורך העולה לספק פתרונות שונים לאתגרים שמציבה ההוראה המקוונת, אנו פותחים בשנת

Timinings: 10:00-11:00
Date: 2021-01-27

Join Event