מעצבי למידה

שילוב וידאו בדרכי הוראה ולמידה

למידה מבוססת וידאו הופכת בולטת יותר בקורסים מקוונים ובמפגשי פנים אל פנים במגוון רב של שימושים פדגוגיים. מטרות הסדנה: ניחשף לאפשרויות הפדגוגיות שפותח

Timinings: 09:00-12:30
Date: 2019-12-26

Join Event