מרצים

עיצוב חזותי בהוראה

מיקום המפגש: אוניברסיטת ת”א: בניין רקנאטי , הפקולטה לניהול – חדר 103- בקומת הכניסה. המפגש יכלול גם התנסות אישית, ולכן… יש להגיע עם מחשב אישי. 

Timinings: 09:00-13:00
Date: 2019-11-05

Join Event

שילוב וידאו בדרכי הוראה ולמידה

למידה מבוססת וידאו הופכת בולטת יותר בקורסים מקוונים ובמפגשי פנים אל פנים במגוון רב של שימושים פדגוגיים. מטרות הסדנה: ניחשף לאפשרויות הפדגוגיות שפותח

Timinings: 09:00-12:30
Date: 2019-12-26

Join Event