לוח אירועים לשנה"ל 2021/22

מיט"ל משיקה סדרה חדשה ומעודכנת של הדרכות, סדנאות וימי עיון לשנה"ל תשפ"ב.

השנה בנינו תוכנית מגוונת ועשירה הפונה לקהלי יעד שונים וכוללת הדרכות ממוקדות נושא בתחום הטכנו-פדגוגי, היכרות עם מרחבי למידה חדשניים, ימי עיון למקבלי החלטות באקדמיה, סדנאות למעצבי למידה, חשיפה לשוק כלים טכנולוגיים ועוד.

  ימי עיון ומפגשי העשרה סדנאות יישומיות צוותי עבודה/קהילות למידה ועדות ופרויקטים
אוגוסט שוק טכנולוגיות

מפגש טכני לאנשי פיתוח ותשתיות של MOODLE

צוות מוביל מחקר ומידע ועדת היגוי מיט"ל פורום קידום ההוראה
ספטמבר חגי 

תשרי

  BioArt
אוקטובר 31.10.21 – "למידה מבוססת וידאו"

 

צוות פיתוח משותף מוודל Love.Distance
נובמבר 27.11.21 – מרחבי למידה היברידיים

Love.Distance

פסיכולוגיה תואר שני BioArt
דצמבר 7.12.21 – סדנת זכויות יוצרים. 

12/ 10 סדנת "הערכת עמיתים" ב Moodle

צוות מוביל מחקר ומידע

צוות פיתוח תרגול מתמטיקה

ועדת היגוי מיט"ל
היערכות לכנס מיט"ל ה-20
ינואר 21.1.22 סקירה של פתרונות סטטיסטיקה ואנליטקת למידה במערכות moodle

27.1.22

צוות מוביל טכנופדגוגיה

פורם מנהלי מרכזי תקשוב
פברואר הוראה מחוץ

 

   
מרץ כשלנות מפוארים

 

  ועדת היגוי מיט"ל
אפריל  שימושים בוידאו בלמידה מרחוק

הוראה מרחוק דיסצפלינרית – דוגמאות מהשטח נגישות – סדנה בשיתוף נגישות ישראל

   

במטרה להרחיב את מגוון הנושאים של שילוב טכנולוגיות למידה בהוראה האקדמית – נארח גם סדנאות שתועברנה על ידי חבר.ת  קהילת מיט"ל (במיט"ל או במוסד המארח). המטרה: הכשרה מתקדמת בתחום טכנולוגיות הלמידה והרחבת קהל היעד שיכלול בנוסף לצוותי טכנולוגיות הלמידה במוסדות, גם מרצים וסגל אקדמי ובכך ירחיב את שיתוף הפעולה הבין מוסדי. חלק מהסדנאות יועברו על ידי נציגי המוסדות, במוסדות, ויאפשרו להגדיל את היצע הסדנאות שמיט"ל מקיימת לאורך השנה.