Azure Labs

Azure Labs פתרון המציע למוסדות שירות מנוהל בענן של מחב"א, ומאפשר הקמה של סביבות עבודה וירטואליות ומשאבי חישוב בסביבת הענן עבור סטודנטים. הקמה של סביבת ענן בהתאם לצרכים, הדרישות ומשך הזמן הדרוש, המאפשר חיסכון במשאבי רשת.

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.