(EasyAccess PDF (ComposeDoc

EasyAccess PDF של ComposeDoc זו תכנה יישומית המספקת פתרון להנגשת מסמכים קיימים בפורמט PDF . התכנה מנגישה מסמך קיים באופן אוטומטי בהתאם  להגדרות הקיימות בחוק הנגישות. המשתמש יכול לבחון את תוצאת ההמרה האוטומטית בתוך האפליקציה וגם כמסמךPDF  שהאפליקציה מייצרת לצורך תצוגה ובחינה.

הפתרון האוטומטי מביא את רמת ההנגשה לכדי 70%-100% מהנדרש (תלוי במורכבות המסמך) וכולל כלים גרפיים פשוטים (עורך) המאפשרים למשתמש לבחון ולערוך את תוצאת ההמרה האוטומטית (המסמך המונגש) ולשפר את רמת ההנגשה לפי הצורך עד כדי הנגשה מלאה.

מטפלת בכל סוגי התוכן: כותרות, פסקאות, רשימות, טבלאות, ותמונות.

 

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.