INTERACTIVE VIDEO SUITE

חבילת הווידאו האינטראקטיבית (IVS) היא תוסף פשוט למערכות ניהול למידה קיימות (LMS).

יכולות המערכת:

 • דיון על ציר הווידאו – המרכיב המרכזי של "למידת וידאו-חברתית" הוא הדיון הקשור לחותמת זמן בסרטון בתוך קבוצת הלמידה.
  הערות ותגובות לאורך הסרטון, מאפשרות דיאלוגים בין הלומדים.
 • סמן חזותי – החלקים עליהם הגיבו מודגשים עם מרקרים צבעוניים בצבעי הרמזור.
  ניתן לקודד את ההערות בהתאם להקשר. זה מאפשר לראות במבט חטוף אילו חלקים בסרטון אושרו או נדחו.
 • מבחן עם שאלת בחירה בודדת – ניתן ליצור שאלות לבדיקת הבנת הלומדים שלכם במהלך הסרטון, הקשורות לפריים הספציפי.
  לאחר הגדרת השאלה, הסרטון ייפסק והלומדים לא יוכלו להמשיך עד שיענו תשובה נכונה. הלומדים מתקשרים ישירות עם הסרטון.
 • "נקודות חמות" אינטראקטיביות – בעזרת ה- IVS ניתן לעבוד ישירות על התמונה ע"י יצירת נקודות חמות אינטראקטיביות המשמשות לענות על שאלה. 
 • משוב מיידי בווידאו בעת מענה על שאלה – בהתאם לתשובה לשאלה, מוצג בפני הלומדים רצף וידאו מתאים. באופן זה לא רק נלמד האם תשובה שגויה, אלא גם מדוע תשובה שגויה.
 • עריכת וידאו – ניתן לבצע בקלות עריכות קטנות לסרטון ב- IVS. הוספת סימנים, רמזים לטקסט, הפסקות, תנועה איטית ומהירה, ואפקטי זום לסרטון שלך. בדרך זו אתה מפנה את תשומת ליבם של הלומדים לתוכן הווידיאו החשוב ביותר.
 • דוחות – באמצעות הדוחות המותאמים ניתן לעקוב אחר דיונים חשובים בכל עת ולהישאר מעודכנים. תגובות הווידאו מוגשות בדואר אלקטרוני. 

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.