Originality

Originality היא מערכת לזיהוי ומניעת העתקות.
שירות גילוי העתקות במסמכים הכתובים בעברית. מקור ההעתקה יכול להיות באינטרנט או בעבודה אקדמית שנמסרה בעבר למוסד אקדמי כלשהו ונבדקה באמצעות הכלי.
במאגר מידע של למעלה מ 6 מיליון עבודות סטודנטים מ-40 מוסדות אקדמיים בארץ, מאתרי קניית עבודות ומקורות אחרים. השרות מספק להנהלת המוסד האקדמי כלים למדידת תופעת ההעתקות על ידי הפקת דוחות.
המערכת מתממשקת ל-Moodle ומאפשרת למרצה להגדיר האם לבצע בדיקת מקוריות לעבודת הסטודנט.
דוח המקוריות יהיה זמין ב- Moodle בסמוך למועד ההגשה.
משתמשים בתוסף כ – 60% מכלל המוסדות האקדמיים בישראל.
ההסכם כולל הוזלה משמעותית למוסדות החברים במיט"ל.

 

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.