wooclap

Wooclap הוא כלי למידה שיתופי המאפשר אינטראקציה בין הסטודנטים למרצה ובין הסטודנטים לבין עצמם, מגביר את המעורבות בין הלומדים ומאפשר שיתוף של הסטודנטים בתהליכי הלמידה.
הפתרון כולל:
מגוון סוגי הפעלות: סקר, ענן מילים, שאלות פתוחות, שאלות דירוג, התאמה, מיון, השלם את החסר, מפת חשיבה ועוד.
משתלב ישירות ב- LMS (כגון Moodle, Blackboard & Canvas)
משתלב בקלות עם PowerPoint, Keynote, Google Slides ו- PDF

ליצירת קשר, התעניינות ומידע בנוגע לטכנולוגיה זו ניתן ליצור קשר דרך טופס ההתעניינות.