אירועים עתידיים

מפגש קהילת מפתחי Moodle מרץ 2023

תוכן המפגש: נציגי האוניברסיטה הפתוחה (ליאור ואורי) יציגו פיתוחים שלהם. נציגים מהמוסדות יציגו מהעשיה שלהם נקיים דיון ושיתוף ידע בין המשתתפים המפגש

Timinings: 10:00-11:30
Date: 2023-03-28

Join Event

קהילה לומדת PBL

Timinings: 10:00-12:00
Date: 2023-03-26

Join Event