אירועים עתידיים

מפגש מקוון – שולחן עגול וידאו

מפגש מקוון בסגנון “שולחן עגול” בו נציג פתרונות וידאו בנושאים הבאים: אחסון וידאו בענן תוסף ארכיון וידאו במוודל פתרונות ניהול, אחסון והזרמה

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-10-30

Join Event