מרכזי הלמידה המקוונת

יום עיון – מציאות מורחבת

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-04-10

Join Event

עיצוב הערכה בלמידה מקוונת, EDEN

סדרת אירועים בנושא הוראה במרחב המקוון המועברים על-ידי EDEN האירוע הקרוב בנושא עיצוב דרכי הערכה בלמידה מקוונת. קישור לרישום: How to design and manage

Timinings: 18:00
Date: 2020-04-20

Join Event