מרכזי הלמידה המקוונת

יום עיון – מציאות מורחבת

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-04-10

Join Event

עיצוב הערכה בלמידה מקוונת, EDEN

סדרת אירועים בנושא הוראה במרחב המקוון המועברים על-ידי EDEN האירוע הקרוב בנושא עיצוב דרכי הערכה בלמידה מקוונת. קישור לרישום: How to design and manage

Timinings: 18:00
Date: 2020-04-20

Join Event

תובנות מהמעבר להוראה מרחוק בג’ולט

אירוע זה מוצע ומנוהל ע”י גוף חיצוני. מיט”ל אינם אחראיים לתכנים, להרשמה או לכל אספקט אחר של האירוע שלומי סרגוסי, מנהל פיתוח מיומנויות הוראה

Timinings: 19:00-20:00
Date: 2020-03-31

Join Event

מבחנים מקוונים במערכת Moodle

קישור להקלטה של המפגש ניתן לקבל בפניה ישירה לצוות מיט”ל. קישור למצגת : “מבחנים והערכה במערכת Moodle“ אנו ממשיכים ומעדכנים את המצגת

Timinings: 14:00 - 15:00
Date: 2020-03-31

Join Event