מקבלי החלטות

יום עיון – מציאות מורחבת

Timinings: 10:00-13:00
Date: 2022-04-10

Join Event

סדנה:משחוק בהשכלה הגבוהה

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה מתונה בשימוש במשחוק (gamification) בהשכלה הגבוהה. עם זאת, בעיקר בתקופה האחרונה, קיים צורך בהתאמת המשחוק למשימות וצרכי

Timinings: 09:00-12:00
Date: 2022-02-23

Join Event

משחק, משחוק ומשחקיות בהשכלה הגבוהה

בעקבות יום העיון, פתחנו קבוצת למידה בנושא: https://chat.whatsapp.com/JgZXM3HQ0CYCPm1DFX7NnN סדנת המשך תתקיים ב 22/3/2022:

Timinings: 09:00-12:00
Date: 2022-02-02

Join Event

למידה משולבת – Blended Learning

ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה יוצרת הזדמנויות – ויש אומרים הכרח – לעידכון ושיפור  של תהליכי למידה, הוראה והערכה. אחת המגמות העולות היא

Timinings: 11:30-13:00
Date: 2022-01-25

Join Event