Activities

פעילות מיט"ל

פעילות מיט"ל כגוף המרכז את עולם התוכן של טכנולוגיות הלמידה במגזר האקדמי, מייצרת עשייה במגוון תחומים ומשתלבת בפעילות המוסדות לקידום הלמידה. בנוסף למרכז המחקר והידע המוצע ומונגש לחברי הקהילה, אמונה מיט"ל על פעילויות מגוונות, כגון:

מפגשים, ימי עיון וסדנאות

מיט"ל רואה עצמה כגוף ידע בין מוסדי המקדיש חלק ניכר מפעילותו למען שיפור הידע והשימוש בטכנולוגיות למידה בקרב חברי הקהילה. אי לכך, מקיימת מיט"ל ימי עיון, מפגשים וסדנאות בעבור חברי הקהילה לאורך כל השנה. המפגשים עוסקים בנושאים מהותיים ועדכניים לעוסקים במלאכת הלמידה המתוקשבת וחלק ניכר מתכנית המפגשים וימי עיון נקבע לאור הדרישות העולות מהשטח ע"י חברי קהילת מיט"ל.

10:00-11:30
16-11-2023
מקוון

להרשמה

10:00-13:30
12-09-2023
מפגש מקוון

להרשמה

09:30 - 16:00
09-08-2023
מרכז נתן דרהי למחקר וחדשנות, חדר 365 קומה 3, קמפוס בצלאל החדש ע״ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל — רח' זמורה 1, ירושלים.

להרשמה

מפגש קהילת מפתחי Moodle – אוגוסט 2023

תוכן המפגש במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר ...

10:00-14:00
01-08-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

השקת מערכת מוודל Moodle 4.2

תוכן המפגש: הצגת גרסה 4.2 החדשה של מערכת Moodle, סקירת תכונות חדשות ושיפורים, בחינת ...

10:00-12:00
23-05-2023
מפגש מקוון

להרשמה

מפגש קהילת מפתחי Moodle מרץ 2023

תוכן המפגש: נציגי האוניברסיטה הפתוחה (ליאור ואורי) יציגו פיתוחים שלהם. נציגים ...

10:00-11:30
28-03-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

מפגש קהילת מפתחי Moodle

תוכן המפגש: במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר ...

11:00-14:00
07-02-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

08:45-14:00
03-05-2023
מכללת סמינר הקיבוצים

להרשמה

10:00-12:30
28-12-2022
מפגש מקוון

להרשמה

השקת מערכת מוודל Moodle 4.1

תוכן המפגש: הצגת גרסה 4.1 החדשה של מערכת Moodle, סקירת תכונות חדשות ושיפורים, בחינת ...

11:00-14:00
13-12-2022
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

09:30-13:00
28-11-2022
אוניברסיטת תל-אביב, בניין רקאנטי חדר 304

להרשמה

מפגש מקוון – שולחן עגול וידאו

מפגש מקוון בסגנון “שולחן עגול” בו נציג פתרונות וידאו בנושאים הבאים: אחסון ...

10:00-13:00
30-10-2022
מפגש מקוון

להרשמה
הקלטת וידאו

הצגת מערכת מוודל Moodle 4

תוכן המפגש: הצגת גרסה 4 החדשה של מערכת Moodle, סקירת תכונות חדשות ושיפורים, בחינת ...

10:00-12:00
24-05-2022
מפגש מקוון

להרשמה

להאיר את הצללים

פגע הגניבה הספרותית (פלגיאטיות) במטלות אקדמיות מממשיך להיות בעיה מטרידה ולפיכך קיים ...

10:00-13:00
31-05-2022

להרשמה

מפגש מקוון – קהילת שילוב וידאו בהוראה – אפריל 2022

נושא  מפגש מקוון בסגנון “שולחן עגול” בו יציגו נציגים מהמוסדות את העשיה ...

10:00-13:00
26-04-2022
מפגש מקוון

להרשמה
הקלטת וידאו

10:00-13:00
10-04-2022
מפגש מקוון

להרשמה

09:00-13:00
29-03-2022
מפגש מקוון

להרשמה

09:30-12:30
16-03-2022
Tel-Aviv University/On-Line

להרשמה

סדנה:משחוק בהשכלה הגבוהה

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה מתונה בשימוש במשחוק (gamification) בהשכלה הגבוהה. עם ...

09:00-12:00
23-02-2022
מפגש מקוון

להרשמה

משחק, משחוק ומשחקיות בהשכלה הגבוהה

בעקבות יום העיון, פתחנו קבוצת למידה בנושא: ...

09:00-12:00
02-02-2022
מפגש מקוון

להרשמה

11:00-12:00
17-01-2022
מפגש מקוון

להרשמה

מפגש מקוון – מעקב למידה, דוחות וסטטיסטיקה ב Moodle, ינואר 2022

נושא  מפגש מקוון בו יוצגו כלים ומנגנונים המציגים חיווי מצב למידה ל: סטודנטים, מרצים ...

10:00-13:00
11-01-2022
מפגש מקוון

להרשמה

למידה משולבת – Blended Learning

ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה יוצרת הזדמנויות – ויש אומרים הכרח – לעידכון ...

11:30-13:00
25-01-2022
מפגש מקוון

להרשמה

10:00-11:30
24-01-2022
מפגש מקוון

להרשמה

10:00-11:30
28-12-2021
מפגש מקוון

להרשמה

10:00 -13:00
21-12-2021
מפגש מקוון

להרשמה

9:30-13:00
23-11-2021
מפגש מקוון

להרשמה

מפגש מקוון – סיכום שנה Moodle בענן, יולי 2021

ב 27.7 בשעה 10:00, אנו מתכנסים למפגש סיכום שנה מקוון (זוום) בו תוצג ההתנסות של ...

10:00-13:00
27-07-2021
מפגש מקוון

להרשמה

מפגש מקוון – מעבר שנה במערכת Moodle יוני 2021

בתאריך 8.6.2020 נקיים מפגש שנתי מקוון של קהילת משתמשי מוודל במוסדות החברים ...

10:30-14:30
08-06-2021
מפגש מקוון

להרשמה

איך לכבוש את המסך? יום עיון על הפקות ושידור הרצאות מקוונות

אם זה בזום, וובקס או במיט – הרצאות מקוונות זה כבר עניין שבשגרה, אבל איך עושים ...

10:00-12:00
23-02-2021
Webinar

להרשמה

קהילות למידה במיט”ל

רציונל: כחלק מתוכנית העבודה השנתית שמיט”ל מציעה לחבריה, ובהמשך לצורך העולה לספק ...

10:00-12:00
27-01-2021
Webinar

להרשמה

המפגש הראשון בקורס מקוון (כי אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני)

את המפגש הראשון שלנו קיימנו!  ממשיכים למפגש השני… השבוע, התקיים וובינר של ...

16:30-18:00
21-10-2020
Webinar

להרשמה

סדנה: דגם לתכנון ולניהול קורסים מקוונים מלאים ומשולבים ב Moodle

Image vector created by starline – www.freepik.com   אנו מזמינים מורים.ות ...

15:00-17:00
30-09-2020
מפגש מקוון

להרשמה

סדנה: למידה בבעלות הלומדים

אחד השינויים במעבר ללמידה והוראה מקוונת, מתייחס להעברת ה”בעלות” על ניהול ...

11:00-13:00
24-09-2020
Webinar

להרשמה

סדנה: המפגש הראשון בקורס מקוון (כי אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני)

אומרים ש 80% מהמשוב שתקבלו בסוף הקורס נקבע בחמש הדקות הראשונות שלו. המפגש הראשון של ...

10:00-12:00
13-10-2020
Webinar

להרשמה

סדנה: עיצוב הערכה בהוראה מקוונת

אם אתם בעיצומו של תהליך ארגון הקורס המקוון לשנת הלימודים הקרובה, בוודאי כבר נתקלתם ...

10:00-12:00
15-09-2020
Webinar

להרשמה

מפגש טכני לאנשי הפיתוח (קוד) ותשתיות של מערכת המוודל Moodle – אוגוסט 2020

בתאריך ה 18.8.2020 , בין השעות: 9:30 עד 14:00 יתקיים לחברי מיט”ל מפגש אנשי ...

9:30-14:00
18-08-2020
מקוון

להרשמה

מפגש מקוון – מעבר שנה במערכת Moodle יוני 2020

בתאריך 16.6.2020 (מועד מעודכן) נקיים מפגש שנתי מקוון של קהילת משתמשי מוודל במוסדות.  ...

10:00-14:00
16-06-2020
מפגש מקוון

להרשמה

מבחנים והערכה

לקראת ההיערכות לבחינות ועבודות סוף הסמסטר, אנו ממשיכים בסדרת המפגשים של מיט”ל ...

13:00
13-05-2020
Webinar

להרשמה

וובינר בינלאומי בנושא למידה מרחוק בהשתתפות מיט”ל

The International Relations Office of the HMU and our partners from WIS and ...

27-04-2020
Webinar

להרשמה

בחינות און ליין מהבית- כמה אנו מוכנים?

בחינות און ליין מהבית- כמה אנו מוכנים? בימים אלו מתקיימים דיונים רבים בנושא הערכת ...

12:00-12:50
21-04-2020
Webinar

להרשמה

סדנה: עיצוב הערכה בהוראה מרחוק

ראו למטה – שיחת סיכום של מנחי הסדנה מוסדות רבים החלו להיערך לקראת שינוי מנגנוני ...

09:30-12:30
23-04-2020
Webinar

להרשמה

עיצוב הערכה בלמידה מקוונת, EDEN

סדרת אירועים בנושא הוראה במרחב המקוון המועברים על-ידי EDEN האירוע הקרוב בנושא עיצוב ...

18:00
20-04-2020
ONLINE

להרשמה

בחינות מקוונות מרחוק

קישור לצילום המפגש מבחנים מקוונים מרחוק (מפגש שני) – סקירת של הכלים והפתרונות ...

13:00
07-04-2020
On-Line

להרשמה

תובנות מהמעבר להוראה מרחוק בג’ולט

אירוע זה מוצע ומנוהל ע”י גוף חיצוני. מיט”ל אינם אחראיים לתכנים, להרשמה או ...

19:00-20:00
31-03-2020
ONLINE

להרשמה

מבחנים מקוונים במערכת Moodle

קישור להקלטה של המפגש ניתן לקבל בפניה ישירה לצוות מיט”ל. קישור למצגת : ...

14:00 - 15:00
31-03-2020
ONLINE

להרשמה

שיח סטודנטים וסטודנטיות

בשבועות האחרונים אנחנו עדים למעבר חד ומוחלט להוראה ולמידה מרחוק. כמרצים, אנחנו ...

16:30-17:30
01-04-2020

להרשמה

ממדעי הלמידה אל המרחב המקוון

כאשר אנחנו ממירים את חומרי הלמידה שלנו אל המרחב המקוון, חשוב לנו להישאר משמעותיים ...

13:00-14:00
30-03-2020

להרשמה

הוראה בימי קורונה II

  מיט”ל ממשיכה בסדרת מפגשים המיועדת למרצים, אנשי תוכן וכל מי שמסב בימים אלו ...

17:00-18:00
23-03-2020
Webinar

להרשמה

וובינר שיח מומחים

לכל שאלה תשובה (או יותר…) האתגר העצום שאנו עומדים בפניו בתקופה האחרונה – ...

12:45-14:15
24-03-2020

להרשמה

הוראה בעידן קורונה

לאור ההנחיות החדשות, כאשר ברור שסמסטר האביב יהיה מקוון, אנו מקיימים מפגש למידה ...

13:00
16-03-2020
Webinar

להרשמה

9:00-14:00
05-03-2020
בניין הנדסת תוכנה, חדר 101 אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

סדנה בשיתוף מכון מופ”ת: עיצוב למידה מעורבת (Blended) ומדעי הלמידה

סדנה ייחודית זו מתקיימת בשיתוף פעולה עם מכון מופ”ת ומיועדת למעצבי למידה, מרצים, ...

12:30-14:30
19-03-2020
מכון מופ"ת

להרשמה

יום עיון בנושא כלים לעיצוב למידה

Learning Design: State of the art, tools of the trade Learning Design, as a ...

08:30-17:00
17-03-2020
On-Line

להרשמה

09:00-15:00
06-02-2020
אוניברסיטת תל אביב, בניין טרובוביץ, הפקולטה למשפטים חדר 101

להרשמה

מרחבי למידה היברידיים- יום עיון בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך

האירוע הוקלט, ההקלטות זמינות בערוץ מיט״ל ביוטיוב אם בעבר הייתה הפרדה ברורה בין מרחבים ...

09:00-14:00
19-02-2020
מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת ספיר, אוניברסיטת חיפה

להרשמה

מרחבי למידה היברידיים- יום עיון בשיתוף מכללת לוינסקי – למחיקה (נדב)

ההרצאות המוקלטות זמינות לצפיה בערוץ היוטיוב שלנו.  אם בעבר הייתה הפרדה ברורה בין ...

09:00-14:00
19-02-2020
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

מרחבי למידה היברידיים- יום עיון בשיתוף מכללת לוינסקי – מקורי – למחיקה (נדב)

אם בעבר הייתה הפרדה ברורה בין מרחבים (פיזיים, חברתיים וטכנולוגיים) המוקדשים לפעילויות ...

09:00-14:00
19-02-2020
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

שימוש מעשי במנגנון אנליטיקות של Moodle

מיקום המפגש: אוניברסיטת ת”א: המפגש יכלול גם התנסות אישית, ולכן… יש להגיע עם ...

09:00-13:00
01-01-1970
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

סדנה: מרחבי למידה היברידיים – מדריך למשתמש (בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך)

אם בעבר הייתה הפרדה ברורה בין מרחבים (פיזיים, חברתיים וטכנולוגיים) המוקדשים לפעילויות ...

09:00-17:00
20-02-2020
מכללת לוינסקי לחינוך, שושנה פרסיץ 15, תל אביב

להרשמה

ניתוח למידה (אנליטיקות) הלכה למעשה

ניתוח למידה (learning analytics) הוא אחד הנושאים החמים ביותר כיום במערכות תומכות ...

09:00-13:30
26-11-2019
אוניברסיטת תל אביב, בניין רקאנטי הפקולטה לניהול, חדר 103

להרשמה

9:00-15:00
11-11-2019
אוניברסיטת ת"א: בניין הנדסת תוכנה כיתה 101

להרשמה

עיצוב חזותי בהוראה

מיקום המפגש: אוניברסיטת ת”א: בניין רקנאטי , הפקולטה לניהול – חדר 103- בקומת ...

09:00-13:00
05-11-2019
אוניברסיטת תל אביב, בניין רקאנטי הפקולטה לניהול, חדר 103

להרשמה

אנליטיקות הלכה למעשה

רקע:   על הסדנה:   קהל יעד: מטרות: כמה מהנושאים שניגע בהם:   תוצרי ...

09:00-13:00
14-11-2019
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

9:00-15:00
01-05-2020
אוניברסיטת ת"א: בניין הנדסת תוכנה כיתה 101

להרשמה

9:00-15:00
29-10-2019
אוניברסיטת ת"א: בניין רקנאטי - הפקולטה לניהול, חדר 103

להרשמה

9:00-17:00
09-07-2019
מרכז רבין, תל אביב.

להרשמה

מפגש טכני לאנשי הפיתוח (קוד) של מערכת המוודל Moodle – יוני 2019

בתאריך ה 18.6.2019 , בין השעות: 9:30 עד 15:00 יתקיים לחברי מיט”ל מפגש אנשי ...

9:30-15:00
18-06-2019
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

יום עיון – מעבר שנה במערכת 3.7 Moodle מאי 2019

בתאריך 14.5.19 נקיים מפגש שנתי של קהילת משתמשי מוודל במוסדות.  המפגש יכלול עדכונים ...

9:00-14:00
14-05-2019
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

עיצוב למידה ועיצוב קורס

נקודת מבט של עיצוב למידה משנה את הצורה בה אנו רואים את הקורסים שאנו מלמדים. מרכז ...

09:00-15:00
05-06-2019
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

שולחן עגול בנושא שילוב וידאו בהוראה

מה בסדנה? במפגש נדון במגוון כלי הפקה וצילום וידאו באולפנים, הקלטות שיעורים בכיתות ...

16:00-18:00
15-04-2019
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

שולחן עגול: שימוש חוזר (OER, קניין רוחני)

מה בסדנה?   להבטחת מקומכם בסדנה, אנא הירשמו בטופס המצוי בתחתית העמוד…...

16:00-18:00
04-06-2019
אוניברסיטת תל אביב

להרשמה

שילוב וידאו בדרכי הוראה ולמידה

למידה מבוססת וידאו הופכת בולטת יותר בקורסים מקוונים ובמפגשי פנים אל פנים במגוון רב של ...

09:00-12:30
26-12-2019
אוניברסיטת תל אביב, בניין הנדסת תוכנה, חדר 103

להרשמה
הקלטת וידאו

אליזבת דלטון מציג את מנגנון Learning analytic מבוסס Machine learning של מערכת Moodle – מפגש מקוון

בתאריך ה 28.2.2019 , בין השעות: 16:00 עד 18:00 יתקיים מפגש מקוון עם אליזבת דלטון, אשר ...

16:00-18:00
28-02-2019
מקוון

להרשמה

מפגש טכני לאנשי הפיתוח (קוד) של מערכת המוודל Moodle – ינואר 2019

בתאריך ה 22.1.2019 , בין השעות: 9:30 עד 15:00 יתקיים לחברי מיט”ל מפגש אנשי ...

9:30-15:00
22-01-2019
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

הערכה ומבחנים מקוונים בעולם האקדמי

מיט”ל תקיים ביום חמישי ה- 8.11.18 בין השעות 9:00-15:00 יום עיון ...

9:30-15:30
08-11-2018
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

הערכת עמיתים בסביבת הלמידה

הצגה והתנסות של רכיב הערכת עמיתים בסביבת הלמידה. הכלי מציע ערך מוסף פדגוגי, מאפשר ...

9:30-13:00
29-11-2018
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

מפגש טכני לאנשי הפיתוח (קוד) של מערכת המוודל Moodle

בתאריך ה 17.9 , בין השעות: 9:30 עד 15:00 יתקיים לחברי מיט”ל מפגש אנשי פיתוח ...

9:30-15:00
17-09-2018
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

יום עיון – מעבר שנה במערכת Moodle

יום העיון יתקיים ב-3.9.18 באוניברסיטת תל אביב, בבניין עבודה סוציאלית חדר 053, בין ...

10:00-15:00
03-09-2018
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

9:00-17:00
02-07-2018
האוניברסיטה העברית בירושלים – גבעת רם.

להרשמה

9:00-15:00
02-05-2018
אוניברסיטת ת"א: ביה"ס לכלכלה ע"ש ברגלס באוניברסיטת ת"א. אולמות: 010 ו-011

להרשמה

סדנה ליצירת תכנים אינטראקטיביים- H5P

סדנה ליצירה של תכנים אינטראקטיביים על בסיס תשתית H5P. הסדנה מיועדת ליוצרי תוכן ...

12:00-15:00
20-02-2018
אוניברסיטת ת"א

להרשמה

שולחן עגול בנושא: קידום שיתוף הפעולה בתחום הווידאו

בהמשך לדיון בוועדת ההיגוי והבקשה מהמוסדות לקידום שיתוף הפעולה בתחום הווידאו, יתקיים ...

13:00-15:30
02-01-2018
אוניברסיטת תל אביב: משרדי מחב"א

להרשמה
תמונה של צילום בסטודיו צילום וידאו

נגישות אתרי למידה

יום העיון עסק בדרישות ההנגשה וההתאמות הנדרשות מהתקנות החדשות למוסדות ההשכלה הגבוהה ...

9:00-15:30
28-11-2017
אוניברסיטת תל אביב: בנין עבודה סוציאלית

להרשמה
תמונה הממחישה שימוש באינטרנט ונגישות

היערכות מוודל לקראת שנה”ל תשע”ח

המפגש עסק בהיערכות במוודל לקראת שנת הלימודים הקרבה. כמו כן, הוצגו חידושים בגרסאות ...

9:00-15:30
31-07-2017
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה

ציונים והערכה בקורס המקוון

כחלק מרצף הסדנאות היישומיות בנושא כלים טכנולוגיים המאפשרים אינטראקציות לימודיות ...

9:00-15:30
18-05-2017
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה

שילוב הוידאו בפעילות האקדמית ובהפקה של קורסים מתוקשבים

יום העיון עסק בנושא שילוב הוידאו בפעילות האקדמית ובהפקה של קורסים מתוקשבים. מהלך ...

9:00-15:30
04-05-2017
אוניברסיטת תל אביב: בנין פורטר

להרשמה
תמונה של צילום בסטודיו צילום וידאו

Mini Moodle Moot – במסגרת כנס מט”ח

בהנחיית מרטין דוגיאמס (מייסד מוודל). במסגרת כנס “Shaping the Future” של ...

15:15-18:00
29-03-2017
מלון הילטון תל אביב- במסגרת כנס מט"ח

להרשמה
לוגו כנס מעצבים את העתיד 4 של מטח

מאגר תוכן ומאגר מושגים בקורס מקוון

כחלק מרצף הסדנאות היישומיות בנושא כלים טכנולוגיים המאפשרים אינטראקציות לימודיות ...

9:00-15:30
05-03-2017
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה

צעדים ראשונים בפיתוח במערכת edX

יום העיון התקיים כחלק מפעילות מיט”ל לפיתוח קהיליית מומחים ועסק בפיתוח במערכת ...

9:00-15:30
30-01-2017
אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לכלכלה

להרשמה
לוגו אדקס

נגישות אתרי הלמידה והאינטרנט באקדמיה

עם הכניסה לתוקף של שינויי החקיקה הרלוונטים, קיימה מיט”ל יום עיון בנושא נגישות ...

9:00-15:30
27-09-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה. חדר 106

להרשמה
לוגו נגישות

היערכות מוודל לקראת שנה”ל תשע”ז

המפגש עסק בהיערכות במוודל לקראת שנת הלימודים הקרבה. כמו כן, הוצגו חידושים בגרסאות ...

9:00-15:30
20-09-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה. חדר 104

להרשמה

חדשות וחידושים במערכת מוודל

יום העיון הוקדש כולו להצגת החידושים בגרסאות מוודל המתקדמות....

9:00-15:30
02-06-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה

סדנא מעשית – יצירה ושימוש בדוחות במוודל

נערכה סדנא שעסקה באופן מעמיק בתחום הדוחות במערכת מוודל....

9:00-15:00
18-04-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה

מפגש הצגה ושימוש במערכת TURNITIN

המפגש התמקד במערכת TURNITIN. הוצגה המערכת והשימוש בה....

9:00-15:00
23-03-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה

להרשמה
לוגו טורניטין

פיתוח ערכת עיצוב למערכת מוודל ונגישות

התקיים מפגש קבוצת עבודה שעסק בנושא פיתוח ערכת עיצוב למערכת מוודל ונגישות.  ...

10:00-12:00
13-03-2016
אוניברסיטת תל אביב: משרדי מחב"א

להרשמה
ערכת צבעים

חידושים ועדכונים בסביבת הלמידה מוודל

במפגש הוצגו סקירות בנושאים שונים הנוגעים לשילוב טכנולוגיות באקדמיה, כבסיס לדיון משותף ...

9:00-15:00
23-02-2016
אוניברסיטת תל אביב: בנין הנדסת תוכנה. חדר 106

להרשמה

נגישות אתרי למידה

יום עיון מיט”ל בנושא: נגישות אתרי למידה כחלק מפועלה של מיט”ל בקידום נושא ...

9:00-15:30
28-11-2017
מיט"ל - אוניברסיטת תל אביב/ בניין שאפל (עבודה סוציאלית)/ כיתה 128

להרשמה
תמונה הממחישה שימוש באינטרנט ונגישות

כנס מיט”ל

שכל החלה שדרות תקשורת ב, מה פנאי בכפוף ביוטכנולוגיה שמו. שער קודמות והנדסה פוליטיקה ...

9:00-17:00
26-06-2017
אוניברסיטת חיפה

להרשמה
קהל בכנס מבט מלמעלה

ציונים והערכה בקורס המקוון

לו”ז הסדנה:   9:00 – 9:30 התכנסות 9:30 – 11:00 משוב, ציונים ...

9:00-15:15
18-05-2017
אוניברסיטת ת"א

להרשמה
כנס מיט"ל השנתי
כנס מיט"ל הינו אירוע ארצי, רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס בעל אופי חגיגי ומהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה.
קרן המחקר
אחת לשנה מעודדת ומממנת מיט"ל מחקר מקורי ואיכותי בתחום הלמידה המתוקשבת האקדמית, עבור חוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל. מטרת הקרן הינה להעמיק באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מבוססות רשת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.
פרוייקטים
מיט"ל מובילה ומשתתפת במגוון פרוייקטים. דוגמא לכך הינו פרויקט מאו"ר, מיט"ל הקימה, בשם מחב"א ובשיתוף פעולה עם איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך, את מאו"ר – מאגר ישראלי של אובייקטי למידה ברשת.

לצד כל אלו, מקדישה מיט"ל חלק ניכר מפעילותה לקהילת החברים בה ובשיפור והנגשת טכנולוגיות הלמידה הקיימות בעולם האקדמאי.